Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
Van Sumer tot Babylon 5
Oude Geschiedenis (Griekenland, Rome) 5
Egypte onder de farao's 5
Kerncurriculum: Area Studies 5

Tweede semester

Bijbels Hebreeuws 1 10
Bijbels Aramees 5
Van Aram tot Zakho: Geschiedenis Arameestalige Culturen 5
Religies van de Klassieke Mediterrane Wereld 5
Seminar OCMW 1 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Bijbels Hebreeuws 1 10
Noordwestsemitische epigrafie 5
Targoemliteratuur 5
Godsdienst van Mesopotamië 5
Cultuurgeschiedenis van de joden 5
BA 2 OCMW: Mentoraat 2: Argumenteren & debatteren 0

Tweede semester

Religies van de Klassieke Mediterrane Wereld 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Bijbels Hebreeuws 2 5
Introduction to the Comparative Study of the Semitic Languages 5
Introduction to Halakhah: Jewish Family 5
Seminar OCMW 2 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Bijbels Hebreeuws 3 5
Lectuur van bronteksten 1 5
Rabbijns Hebreeuws en traditieliteratuur 5

Vrije keuzeruimte (15 ECTS)

Keuzevak OCMW (5 ECTS)

Tweede semester

Seminar OCMW 3: kritische benadering van de Oude Mediterrane Wereld 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Keuzeruimte (15 ects)

Meer info

..