Studiegids

nl en

Godsdienst van Mesopotamië

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Basiskennis van de Mesopotamische geschiedenis, bijvoorbeeld door het hebben gevolgd van de cursussen ‘Van Sumer tot Babylon’ en ‘Perzen, Grieken en Parthen in Mesopotamië’.

Beschrijving

Inleiding in de Mesopotamische godsdienst. Thema’s die onder andere aan de orde zullen komen zijn pantheon, mythologie, tempel en cultuspraktijk, demonen en bezweringen, divinatie, kosmologie en iconografie.

Leerdoelen

Goede kennis van de godsdienstgeschiedenis van Mesopotamië; overzicht over de belangrijkste goden, mythen en religieuze teksten; begrip van de maatschappelijke rol en status van tempels en priesters en van de verschillende praktijkcontexten waarin godenverering, religieuze literatuur en rituelen aan de orde kwamen; inzicht in de verschillende beschikbare tekstgenres, de verhoudingen daartussen en de wetenschappelijke vragen die zij oproepen.

Onderwijsvorm

Werkcollege. De opgegeven literatuur wordt door de studenten zelf, onder begeleiding van de docent, op het college samengevat en bediscussieerd. Daarnaast kiest elke student een onderwerp uit een door de docent samengestelde lijst en geeft daarover een presentatie.

Studielast

140 uur:

 • 13 colleges: 26 uur

 • literatuur lezen en voorbereiden: 63 uur

 • presentatie voorbereiden: 28 uur

 • tentamen voorbereiden: 23 uur

Toetsing

 • Participatie: 20%

 • Presentatie: 30%

 • Schriftelijk tentamen na het tweede blok: 50%

Alleen het schriftelijke tentamen kan worden herkanst en geldt dan weer voor 50%.

Literatuur

Selectie uit de verplichte en aanbevolen literatuur (een volledig overzicht wordt verstrekt aan het begin van het college):

 • Abusch, T., ‘Witchcraft Literature in Mesopotamia’, in: G. Leick (ed.), The Babylonian World (Oxford/New York: Routledge 2007) 373-85

 • Bayliss, M., ‘The Cult of Dead Kin in Assyria and Babylonia’, Iraq 35 (1973) 115-25

 • Black, J. en A. Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia (London: British Museum Press 1992)

 • Bottéro, J. Religion in Ancient Mesopotamia (Chicago: University of Chicago Press 2001)

 • Goodnick Westenholz, J., ‘Inanna and Ishtar in the Babylonian World’, in: G. Leick (ed.), The Babylonian World (Oxford/New York: Routledge 2007) 332-47

 • Green, A., ‘Ancient Mesopotamian Religious Iconography’, in: J. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East (New York: Scribner 1995) 1837-55

 • Hallo, W. W., ‘Lamentations and Prayers in Sumer and Akkad’, J. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East (New York: Scribner 1995) 1871-81

 • Horowitz, W. Mesopotamian Cosmic Geography (Winona Lake, IN: Eisenbrauns 1998)

 • Lambert, W. G., ‘Myth and Mythmaking in Sumer and Akkad’, in: J. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East (New York: Scribner 1995) 1825-35

 • Maul, S. M., ‘Divination Culture and the Handling of the Future’, in: G. Leick (ed.), The Babylonian World (Oxford/New York: Routledge 2007) 361-72

 • Oppenheim, A. L. Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilisation (rev. ed. by E. Reiner, Chicago: Chicago University Press 1977)

 • Oshima, T., ‘The Babylonian God Marduk’, in: G. Leick (ed.), The Babylonian World (Oxford/New York: Routledge 2007) 348-60

 • Waerzeggers, C., ‘The Babylonian Priesthood in the Long Sixth Century BC’, BICS 54 (2011) 59-70

 • Wiggermann, F., ‘ The Mesopotamian Pandemonium: A Provisional Census’, SMSR 77 (2011) 298-322

Contact

Mw. J.H.E. Krul, MA