Studiegids

nl en

Bijbels Hebreeuws 2

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is uitsluitend toegankelijk voor reguliere hoofdvakstudenten die in het 1e semester van 14-15 het college Bijbels Hebreeuws 1 hebben afgerond.

Beschrijving

Aan de hand van lectuur van moeilijkere passages in de Hebreeuwse Bijbel (proza, poëzie, profetie) raakt men vertrouwd met de grammaticale details van het Bijbels Hebreeuws.

Leerdoelen

  • Kennis van de gevorderde grammatica van het Bijbels Hebreeuws.

  • Vaardigheid in begrijpend lezen en grammaticaal analyseren van moeilijke prozaïsche, poëtische en profetische teksten in het Bijbels Hebreeuws.

  • Vaardigheid in het raadplegen van relevante literatuur (woordenboeken, commentaren, grammatica’s) bij de lectuur van passages uit de Hebreeuwse Bijbel.

Rooster

Het college zal worden gegeven in de vorm van een tutorial (tijd en locatie nader te bepalen door docent in overleg met de betreffende studenten).

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege, met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • volgen van college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

  • maken van opdrachten, voorbereiden toetsen en tentamen: 114 uur

Toetsing

Een schriftelijke tussentoets tegen het einde van het semester en een mondeling tentamen op afspraak na afloop van de cursus.

Blackboard

Voor mededelingen en het ter beschikking stellen van cursusmateriaal wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Biblia Hebraica Stuttartensia;

  • J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (12e herz. ed. door M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen; Leiden/Boston 2012) en M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen, Leerboek van het Bijbels Hebreeuws (Leiden/Boston 2012);

  • P. Joüon & T. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia Biblica 27; Rome 2006);

  • F. Brown, S. Driver & C. Briggs, Hebrew and English Lexicon of the Old Testament (Peabody 1999).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Contact

dhr. B.D. Suchard MA