Studiegids

nl en

Bijbels Hebreeuws 3

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Toegangseis voor het college is het hebben gevolgd van het college Bijbels Hebreeuws 2 of vergelijkbare kennis, ter beoordeling van de docent.
Toegangseis voor het tentamen is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Bijbels Hebreeuws 2 of vergelijkbare kennis, ter beoordeling van de docent.

Beschrijving

Het college bestaat uit drie onderdelen:
a) Lectuur van ongevocaliseerde Bijbelteksten, met aandacht voor alle grammaticale details en actieve kennis van de paradigmata;
b) Het vertalen van enkele Engelse teksten naar volledig gevocaliseerd Bijbels Hebreeuws;
c) Een referaat (met uitgewerkte handout) over grammaticale en filologische details van een door de docent opgegeven Bijbelvers aan de hand van relevante literatuur.

Leerdoelen

  • Gevorderde kennis van de details van de grammatica van het Bijbels Hebreeuws.

  • Vaardigheid in vertalen van teksten naar volledig gevocaliseerd Bijbels Hebeeuws.

  • Vaardigheid in het raadplegen van relevante literatuur (woordenboeken, commentaren, grammatica’s, detailstudies) bij de bestudering van specifieke passages in de Hebreeuwse Bijbel.

  • Vaardigheid in het mondeling en schriftelijk presenteren van een referaat.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Blackboard

Voor mededelingen en het ter beschikking stellen van cursusmateriaal wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur Nader op te geven.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Contact

Dr. M.F.J. Baasten