Studiegids

nl en

Geschiedenis van het Oude Israël

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De geschiedenis van het Oude Israël is een interessant voorwerp van studie, niet het minst vanwege alle vragen die hierbij een rol spelen. In hoeverre is de Bijbel – die de belangrijkste bron van informatie vormt – bruikbaar als historische bron? Welke buiten-Bijbelse gegevens staan er ter beschikking? Op welke wijze moeten Bijbelse en buiten-Bijbelse gegevens met elkaar in verband worden gebracht? Hoe hangt de geschiedenis van het Oude Israël samen met die van de overige landen en machten in het Oude Nabije Oosten? Deze en soortgelijke vragen komen aan de orde in deze cursus, waarin de deelnemers kennismaken met verschillende aspecten van de geschiedenis en de instellingen van het Oude Israël.

Leerdoelen

Het doel van het college is de deelnemers een indruk te geven van verschillende aspecten van de geschiedenis en de instellingen van het Oude Israël, op grond van een breed spectrum van gegevens, alsmede van de methodologische problemen voor de geschiedschrijving. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de vraag wat daarin de specifieke bijdrage is van de Hebreeuwse en Aramese inscripties uit de tijd van de Bijbel.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege.

Studielast

Totaal 140 uur
Colleges: 13 × 2 = 26 uur
Bestudering literatuur, voorbereiding tussentoets en tentamen: 114 uur

Toetsing

Leesverslag (40%) en schriftelijk tentamen (60%). Alleen het tentamen kan worden herkanst en geldt dan weer voor 60%.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het centraal beschikbaar stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Literatuurverwijzingen enz. worden op college uitgedeeld. Behalve de collegestof dient men voor het tentamen te bestuderen één van de traditionele wetenschappelijke inleidingen; het beste overzicht is op dit moment C. Frevel, Grundriss der Geschichte Israels, in: E. Zenger: Einleitung in das Alte Testament (Stuttgart 2012), 701-870 (ook verkrijgbaar via de docent).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Prof. Dr. H. Gzella. Telefoon: 071-527 2255.