Studiegids

nl en

Bijbels Aramees

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Intensieve cursus Hebreeuws schrift.

Beschrijving

In deze cursus worden studenten op intensieve wijze vertrouwd gemaakt met het Aramees, een Noordwestsemitische taal die nauw verwant is aan het Hebreeuws. De Hebreeuwse bijbel (het Oude Testament) is niet alleen in het Hebreeuws geschreven, maar bevat ook composities in het Aramees (in het bijzonder delen uit de Bijbelboeken Ezra en Daniel). Tijdens de colleges worden passages uit een paar beroemde verhalen over de lotgevallen van Daniel en zijn metgezellen gelezen (Daniel 2:4 – 7:28). Tevens wordt er speciale aandacht besteed aan de literaire compositie en de historische achtergrond van het boek Daniel.

Leerdoelen

Na deze cursus beschikt een student over:

 • de vaardigheid het Aramese schrift in gevocaliseerde vorm vlot te lezen;

 • kennis van de belangrijkste aspecten van de morfologie van het Bijbels Aramees (met inbegrip van de hoofdpunten van de morfologie van het zwakke werkwoord);

 • inzicht in de structuur van eenvoudige nominale woordgroepen en eenvoudige nominale en verbale zinnen;

 • kennis van de basiswoordenschat van het Aramees;

 • het vermogen om met behulp van naslagwerken een eenvoudig stuk proza in het Bijbels Aramees grammaticaal analyseren en vertalen;

 • kennis van de literaire compositie en de historische achtergrond van het boek Daniel.

Kennis van deze belangrijke vorm van Klassiek Aramees is onmisbaar voor vormen van Aramees die later in de studie aan bod zullen komen. Ook wordt in deze cursus de basis gelegd voor de bestudering van het Klassiek Hebreeuws in volgende leerjaren.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Studielast

Totale studielast: 140 uur, waarvan:

 • 26 voor het volgen van de colleges

 • 60 voor het voorbereiden van de colleges en het maken van de vertaalopdrachten en het lezen van de secundaire literatuur

 • 54 voor het voorbereiden van het tentamen

Toetsing

 • Toets in de toetsweek over de behandelde grammatica. Deze toets is verplicht en kan niet worden herkanst.

 • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen over de opgegeven Aramese teksten (60%) en de secundaire literatuur (40%). Het tentamen kan uitsluitend in zijn geheel worden herkanst.

 • Het eindcijfer word berekend op basis van de toets (30%) en het schriftelijk tentamen aan het einde van de cursus (70%).

Blackboard

In deze cursus wordt Blackboard gebruikt voor het ter beschikking stellen van aanvullend studiemateriaal en voor het stellen van vragen aan docent en medestudenten.

Literatuur

Grammatica en teksteditie:

 • Miles V. Van Pelt, Basics of Biblical Aramaic, Grand Rapids 2011.

Overige literatuur:

 • J. J. Collins, Daniel, Minneapolis 1993, 1-52 (tot 5. The Genre of the Visions).

 • L.J. Greenspoon, Between Alexandria and Antioch. Jews and Judaism in the Hellenistic Period, in: Michael D. Coogan (ed.), The Oxford History of the Biblical World, Oxford 1998, 317-351.
  Alle titels vermeld onder het kopje ‘overige literatuur’ kunnen worden gevonden in de bibliotheek van het NINO en/of de universiteitsbibliotheek (studiezaal OLG en Theologie).

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M.L. Folmer

Opmerkingen