Studiegids

nl en

Van Sumer tot Babylon

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Voor deze cursus geldt geen ingangseis.

Beschrijving

In Van Sumer tot Babylon krijgt de student een brede inleiding in de cultuurgeschiedenis van het Oude Nabije Oosten. Traditioneel wordt Mesopotamië beschouwd als de “bakermat van de beschaving”, maar het tweestromenland was niet een op zichzelf staand gebied. Contacten en interaties met de wijde regio, inclusief Centraal Azië, de Levant, Anatolië en Egypte, speelden een grote rol in de culturele, politieke, en economische geschiedenis van het oude Irak. Dit college heeft tot doel de student vertrouwd te maken met de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië, niet enkel als een regionaal, maar ook als een interregionaal, gegeven.

De cursus bestaat uit 13 hoorcolleges van 2 uur waarin de belangrijkste perioden en aspecten van de cultuurgeschiedenis van het Nabije Oosten aan bod komen (ca. 3000-539 v. Chr.).

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in de cultuurgeschiedenis van het oude Mesopotamië en de samenhang hiervan met ontwikkelingen in de brede regio.

 • Leren werken met primaire bronnen (in vertaling) als basis van historisch onderzoek.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

 • hoorcolleges: 2 uur p/w x 13 weken: 26 uur

 • bestuderen verplichte literatuur: 4 uur per hoorcollege (13x): 52 uur

 • voorbereiding tentamen: 62 uur

Toetsing

 • Schriftelijke deeltoets na blok 1 (40%)

 • Schriftelijke deeltoets na blok 2 (60%)

 • Schriftelijke herkansing (100%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.De deeltoetsen kunnen niet worden herkanst. De herkansing van het geheel is alleen toegankelijk voor studenten van wie het gewogen gemiddelde lager is dan 5,49 en die aan beide deeltoetsen hebben deelgenomen.

Literatuur

Verplicht

 • Van De Mieroop, A History of the Ancient Near East.

Aangeraden

 • Roaf, Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East

 • Aanvullende literatuur wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Om vergissingen en problemen te voorkomen wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan gevonden worden in het rooster onder de kolom “Act. nr.”

Contact

Dr. J.G. Dercksen