Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gilgamesj, Mozes, Echnaton: Godsdienst in het Oude Nabije Oosten 5
Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten 5
Oude Geschiedenis (Griekenland, Rome) 5
Bijbels Hebreeuws 1 10

Tweede semester

Antieke Godsdiensten 5
Seminar OCMW 1 5
Geschiedenis van Egypte, Syrië en Mesopotamië 2 (1e Mill - 7e eeuw AD) 5
Van Aram tot Zakho: Geschiedenis Arameestalige Culturen 5
Bijbels Aramees 5
Bijbels Hebreeuws 2 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gilgamesj, Mozes, Echnaton: Godsdienst in het Oude Nabije Oosten 5
Rabbijns Hebreeuws en traditieliteratuur 5
Receptiegeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel 5
Jews and Judaism: A Cultural History 5
Grammatica Modern Hebreeuws 1 5
Grammatica Modern Hebreeuws 2 5

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Seminar OCMW 2 5
Bijbels Hebreeuws 2 5
Introduction to the Comparative Study of the Semitic Languages 5
Noordwestsemitische epigrafie 5
De gemeenschap van Qumran 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Bijbels Hebreeuws 3 5
Rabbijns Hebreeuws en traditieliteratuur 5
Receptiegeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel 5

Tweede semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Seminar OCMW 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Meer info

..