Studiegids

nl en

Geschiedenis van Egypte, Syrië en Mesopotamië 2 (1e Mill - 7e eeuw AD)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geschiedenis van Egypte, Syrië en Mesopotamië 1 (3e en 2e mill.).

Beschrijving

Inleiding in de geschiedenis van het oostelijke Mediterrane gebied, met Egypte, Palestina, de Levant, Anatolië en Mesopotamië. Het gebied wordt beschreven vanaf het moment dat de gehele regio steeds nauwer met elkaar verweven raakt in het eerste millennium v.Chr., wat onder meer leidt tot de vorming van het eerste ‘wereldrijk’ onder leiding van de Perzen. Ook onder het Hellenisme en de Romeinse overheersing smelt de regio steeds meer aaneen, en we zien een toenemende culturele uitwisseling. De cursus besteedt ook aandacht aan de komst van het Christendom en de geschiedenis van het Byzantijnse Rijk tot aan de komst van de Islam. De colleges zullen ingaan op de tekstuele, archeologische en iconografische bronnen die aan basis liggen van de studie van dit gebied.

Leerdoelen

De studenten wordt begrip bijgebracht van de oude culturen van het Nabije Oosten en Egypte, en hun samenhang tijdens het eerste millennium v.Chr. tot aan de 8ste eeuw n.Chr.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast: 140
College: 24
Aantekeningen uitwerken: 24
Opdrachten: 30
Voorbereiding op deeltentamen en tentamen: 62

Toetsing

Deeltentamen (30%) en schriftelijk eindtentamen met korte open vragen (70%). Alleen het tentamen kan worden herkanst en geldt dan weer voor 70%.

Literatuur

Wordt op het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. dr. O.E. Kaper.

Blackboard

Blackboard

Opmerking

This course will be taught in Dutch.
Maakt deel uit van: Oudheidstudies