Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gilgamesj, Mozes, Echnaton: Godsdienst in het Oude Nabije Oosten 5
Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten 5
Oude Geschiedenis (Griekenland, Rome) 5

Kies één taal (10 EC) uit:

Bijbels Hebreeuws 1 10
Inleiding Akkadisch en spijkerschrift 10
Inleiding Middelegyptisch 10

Bij keuze voor Grieks:

Studenten met eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving B/C groep
Studenten zonder eindexamen Grieks volgen Grieks voor niet-classici (eerste helft)

Grieks voor niet-classici (eerste helft) 10
Grieks taalverwerving 1 (B/C-groep) 5
Grieks taalverwerving 2 (B/C-groep) 5

Tweede semester

Geschiedenis van Egypte, Syrië en Mesopotamië 2 (1e Mill - 7e eeuw AD) 5
Antieke Godsdiensten 5
Seminar OCMW 1 5
Cultuurgeschiedenis van Anatolië 5
Materiële cultuur van het oude Egypte I 5
Van Aram tot Zakho: Geschiedenis Arameestalige Culturen 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Museologie van het Oude Egypte 5
Grieks voor niet-classici (eerste helft) 10
Gilgamesj, Mozes, Echnaton: Godsdienst in het Oude Nabije Oosten 5

Kies één van de twee werkcolleges van Oude Geschiedenis:

Politieke cultuur in klassiek Athene 10
Keizers, Keizerinnen en Tegenkeizers: Keizerlijke legitimatie in de drie eerste eeuwen van het Romeinse Keizerrijk 10

Tweede semester

Death and burial in the ancient Near East and Egypt 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Seminar OCMW 2 5
Grieks voor niet-classici (tweede helft) 10
Materiële cultuur van het oude Egypte I 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Paleografie van de Griekse papyri 1 5

Kies één van de twee werkcolleges van Oude Geschiedenis:

Na de Val: Italië en de erfenis van Rome, 476-774 n.C. 10
De smaak van de oudheid: antieke voedselcultuur 10

Keuzeruimte (15 ects)

Tweede semester

Keuzeruimte (15 ects)

Seminar OCMW 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Meer info

..