Studiegids

nl en

Eerste jaar

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail. Zie ook de website

Tijdens het eerste jaar zijn de volgende activiteiten gepland:

  • Informatiebijeenkomst opleiding en openinsgcollege van 1 uur

  • Excursie Nino en papyrologisch instituut van 2 uur

  • Excursie RMO van 2 x 1 uur

  • Informatiebijeenkomst USIS, blackboard, website, e-gids van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst specialisatiekeuze OCMW en BSA van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst tweede jaar en studieplan van 1 uur

Voor hoofdvakkers oude culturen van de mediterrane wereld geldt aanvullend op het Bindend Studieadvies van 45 EC een aanvullende eis, namelijk het met goed gevolg afronden van de volgende onderwijseenheden in academisch jaar 2017-2018:

10 EC taal uit het eerste semester, maak een keuze uit:

5 EC aanvullende eis in het tweede semester:

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Hoorcollege Oude Geschiedenis (OG) 5
Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten 5

Kies één taal (10 EC) uit:

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 10
Inleiding Akkadisch en spijkerschrift 10
Bijbels Hebreeuws 1 10

Bij keuze voor Grieks:

Studenten met eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving B/C groep
Studenten zonder eindexamen Grieks volgen Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid

Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 5/10
Grieks taalverwerving 1 (B/C-groep) 5
Grieks taalverwerving 2 (B/C-groep) 5

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Academische Vaardigheden (Oude culturen van de mediterrane wereld) 0
Seminar OCMW 1 5
De eerste wereldrijken: Egypte en het Nabije Oosten (1ste Mill v.Chr. – 7de eeuw n.Chr.) 5
Antieke Godsdiensten 5

Trackspecifiek 15 EC

Materiële cultuur van het oude Egypte 5
Van Aram tot Zakho 5
Cultuurgeschiedenis van Anatolië 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk 15 EC

Kerncurriculum: Area Studies 5
Archeologie van het Oude Nabije Oosten 5
Museologie van het Oude Nabije Oosten 5

Trackspecifiek 15 EC

Overzicht Antieke Wijsbegeerte 1: van Thales tot en met Plato 5

Kies één van de twee werkcolleges van Oude Geschiedenis:

Koning Herodes en zijn collega's. Het oosterse Romeinse Rijk in de tijd van Jezus en Augustus 10
Make Rome Great Again: keizers en propaganda 10

Tweede semester

Gemeenschappelijk 15 EC

Seminar OCMW 2 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Kunstgeschiedenis van Egypte en Syrië-Mesopotamië 5

Trackspecifiek 15 EC

Cultuurgeschiedenis van Anatolië 5
Overzicht Antieke Wijsbegeerte 2: van Aristoteles tot en met Neoplatonisme 5

Studenten zonder Grieks kiezen:

Onderwerpen uit de Griekse papyrologie (teksten in vertaling) 5

Studenten met Grieks kiezen:

Inleiding Griekse Papyrologie 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Keuzeruimte (15 ects)

Trackspecifiek 15 EC

Paleografie van de Griekse papyri 1 5

Seminar Oude Geschiedenis:

Thuis is waar de Lares zijn: De Romeinse familia en haar leden 10

Tweede semester

Keuzeruimte (15 ects)

Gemeenschappelijk

Seminar OCMW 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Meer info

Kijk voor algemene informatie over de opleiding op www.studereninleiden.nl