Studiegids

nl en

Kunstgeschiedenis van Egypte en Syrië-Mesopotamië

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college worden specifieke onderwerpen en/of problemen uit de Egyptische en de Mesopotamische kunstgeschiedenis betreffende schilder-, beeldhouw-, en bouwkunst behandeld. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan iconografie en iconologie en aan de fundamentele verschillen tussen de Westerse en de Oudegyptische/Mesopotamische kunst.

Leerdoelen

Dit college is een vervolg op de kunsthistorische literatuur die is behandeld in het eerstejaarscollege Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten. Het doel is de kennis van en het inzicht in specifieke complexe aspecten en problemen van kunsthistorische fenomenen te vergroten, en het kritisch kijk- en analysevermogen verder te ontwikkelen.

Rooster

Zie roosterpagina “Oude culturen van de mediterrane wereld”:http://www.hum.leidenuniv.nl/ocmw/roosters/

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 EC

 • Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges: 20 uur (6x Egypte, 4x Mesopotamië)

 • Het verzorgen van een mondelinge presentatie van schriftelijk samengevat deel van te bestuderen vakliteratuur: 10 uur

 • Bestuderen vakliteratuur en collegestof t.b.v. schriftelijk eindtentamen: 109 uur

 • Nabespreking toetsing: 1 uur

Toetsing

Kritische samenvattingen en mondelinge presentatie van geselecteerde delen van de te bestuderen literatuur, gevolgd door een schriftelijk tentamen van essayvragen aan het eind van de cursus. Presentatie: 20% (van het eindcijfer)Tentamen: 80% (van het eindcijfer)
Voor het tentamen moet een voldoende zijn behaald.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Schriftelijk tentamen (100%).
Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • inleveren van opdrachten

 • verstrekken van studiemateriaal

 • communicatie

Literatuur

Egypte:

 • F. Junge, Vom Sinn der ägyptischen Kunst, in: J. Assmann e.a. (ed.), 5000 Jahre Ägypten. Genese und Permanenz pharaonischer Kunst (Heidelberg 1983), 43-60.

 • Idem, Versuch zu einer Ästhetik der ägyptischen Kunst, in: M. Eaton-Krauss e.a. (ed.) Studien zur ägyptischen Kunstgeschichte (Hildesheim 1990), 1-38.

 • E. Panofsky, Iconography, in: idem, Meaning in the visual arts (Harmondsworth 1983), 51-67.

 • H. Schäfer, Principles of Egyptian Art (Oxford 1974 of later). Verkrijgbaar/ te bestellen bij Kooijker en /of Atleest.

  Mesopotamië:

 • W. Orthmann, Der alte Orient. Propyläen Kunstgeschichte, pp. 17-80

 • Neu- und Spätbabylonische Kunstperiode, Reallexikon der Assyriologie 9, 277-283

1e sessie: De heerser

 • Irene J. Winter, The body of the able ruler; toward an understanding of the statues of Gudea. In: H. Behrens et al. (eds.), Studies in Honor of A.W. Sjöberg (1989), 573-583. Herdrukt in: I.J. Winter, On Art in the Ancient Near East. Volume 2 (2010), 151-165.

 • Irene J. Winter, 'Idols of the king': royal images as recipients of ritual action in Ancient Mesopotamia. In: Journal of Ritual Studies 6 (1992), 13-42. Herdrukt in: I.J. Winter, On Art in the Ancient Near East. Volume 2 (2010), 167-195.

 • C.E. Suter: Kings and queens: representation and reality. In: H. Crawford (ed.), The Sumerian world, pp. 201-226

  2e sessie: Goden

 • Sonik, Karen. “Divine (Re-)Presentation: Authoritative Images and a Pictorial Stream of

 • Tradition in Mesopotamia.” Pp. 142-193 (bibliografie vanaf p.182) in The Materiality of Divine Agency, edited by B. Pongratz-Leisten and K. Sonik. Berlin and New York: de Gruyter, 2015

 • [zie Academia.edu van auteur]

3e sessie: Rotsreliëfs en steles

 • Neuassyrische Kunstperiode, Reallexikon der Assyriologie 9, 243-277

 • R. Czichon, Die Gestaltungsprinzipien der neuassyrischen Flachbildkunst, hoofdstuk VIII. Schluß, pp.188-192

4e sessie: De Balawat poorten

 • Curtis en Tallis, artikel in Iraq 77 (2015) 59-74 (via UB).
 1. De standbeelden van Gudea van Lagash
 • Irene J. Winter, The body of the able ruler; toward an understanding of the statues of Gudea. In: H. Behrens et al. (eds.), Studies in Honor of A.W. Sjöberg (1989), 573-583. Herdrukt in: I.J. Winter, On Art in the Ancient Near East. Volume 2 (2010), 151-165.

 • Irene J. Winter, ‘Idols of the king’: royal images as recipients of ritual action in Ancient Mesopotamia. In: Journal of Ritual Studies 6 (1992), 13-42. Herdrukt in: I.J. Winter, On Art in the Ancient Near East. Volume 2 (2010), 167-195.

 1. Het koninklijk verhaal
 • Irene J. Winter, Royal rhetoric and the development of historical narrative in Neo-Assyrian reliefs. Studies in Visual Communication 7 (1981), 2-38. Herdrukt in: I.J. Winter, On Art in the Ancient Near East. Volume 1 (2010), 3-70.

 • Paul Collins, Gods, heroes, rituals, and violence: warfare in Neo-Assyrian art. In: B.A. Brown & M.H. Feldman (eds.), Critical Approaches to Ancient Near Eastern Art_ (2014), 619-644.

  1. Mythologische scènes in de kunst
 • Karen Sonik, Pictorial mythology and narrative in the Ancient Near East. In: B.A. Brown & M.H. Feldman (eds.), Critical Approaches to Ancient Near Eastern Art_ (2014), 265-293.

Kopieën (met uitzondering van Arnold en Schäfer) van de te bestuderen hoofdstukken zijn via de balie van de NINO-bibliotheek te consulteren.
N.B. Het is van belang dat men naast het gebruik van fotokopieën ook de oorspronkelijke publicaties raadpleegt i.v.m. de kwaliteit van (kleuren)foto’s!

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dhr Dr. J.G. Dercksen Mevr Dr. M. Müller