Studiegids

nl en

Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Parallel aan de cursussen Religies van Egypte, de Levant en Mesopotamië; Geschiedenis van Egypte, Syrië en Mesopotamië wordt d.m.v. bezoeken aan het RMO (Rijksmuseum van Oudheden) aan de hand van concrete objecten de materiële cultuur van Egypte, het Syro-Palestijnse en Mesopotamische gebied behandeld, waarbij diverse aspecten (zoals archeologische, kunsthistorische, etc.) uitvoerig aan bod komen.

Leerdoelen

Het d.m.v. kritische confrontatie met artefacten bijbrengen en vergroten van basiskennis en inzicht in hoe men artefacten kan benaderen. Het verkrijgen van een veelzijdig, gedetailleerd, analyserend en kritisch observatievermogen is een hiermee samenhangend doel. Een verder doel is het ontwikkelen van het vermogen de essentialia van een stuk opgegeven literatuur schriftelijk in goed Nederlands (!!) samen te vatten en mondeling voor aanvang van het college te presenteren.
Materiële cultuur van het Oude Egypte (5532 OMC2 [1/II en 2/II]), Egyptische archeologie 1-2 (5532 KEA1 [2/I], resp. 5532 KEA2 [3/I]) en Egyptische kunstgeschiedenis (5533 KEGK [3/I]) bouwen hierop voort.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege

Studielast

5.0 EC(=140 u): 7x (Egypte), 4x (Mesopotamië), 4 (Syro-Palestijnse gebied) = 15 × 2 uur coll. per week = 30 uur; 10 uur t.b.v. mondelinge presentatie van schriftelijk samengevat deel van te bestuderen vakliteratuur); 100 uur bestudering vakliteratuur t.b.v. schriftelijk eind tentamen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het einde van het tweede blok met korte vragen over een reeks afbeeldingen en open vragen over de bestudeerde literatuur en collegestof. Vóór de eindtoets 2- wekelijks schriftelijke samenvatting van een deel van de te bestuderen literatuur die mondeling op het college wordt gepresenteerd. Presentatie(s) weegt voor 30%, het tentamen voor 70%. N.B. Deze weging van beide cijfers vindt alleen plaats met een voldoende voor het tentamen. Herkansing schriftelijk tentamen (100%).

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Egypte:

  • C. Aldred, Egyptian art in the days of the Pharaohs, 3100-320 B.C (London 1980). Verkrijgbaar bij Atleest.

  • S. Quirke & J. Spencer, The British Museumbook of Ancient Egypt (London 1992). bestuderen hoofdstuk 4, 7; kennis van hoofdstuk 5. Boek bestudeerbaar via balie NINO-bibliotheek.

  • J. Baines & J. Málek, Cultural Atlas of Ancient Egypt (New York 2000 en later of een vertaalde editie), bestuderen: 12-21, 56-64, 72-81, 84-107, 114-117, 123-125, 131-141, 142-165, 168-169, 173-185,190-221, 226-227; aandachtig kennis nemen van de rest.

Collegestof.

Kopieën van de te bestuderen hoofdstukken en artikelen zijn via de balie van de NINO-bibliotheek te consulteren.
N.B. Het is van belang dat men naast het gebruik van fotokopieën ook de oorspronkelijke publicaties raadpleegt i.v.m. de kwaliteit van (kleuren)foto’s!

Lit. Ass. Nog door docent in te vullen norm tussen 5-7 pp. p.u.
Lit. HATC, idem.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. R. van Walsem.
Prof.dr. J.K. Zangenberg.

Opmerkingen

Omwille van een goede toegankelijkheid voor alle deelnemers tot de behandelde objecten is de groepsgrootte op 15 personen gesteld, waarbij hoofdvakstudenten OCMW (=Egyptologie, Assyriologie en HATC) voorrang krijgen boven andere categorieën belangstellenden.
N.B. Wegens sluiting van de Egyptische afdeling van het RMO tot december 2016 zal (het merendeel van) dit college via Powerpointpresentaties gegeven worden.