Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gilgamesj, Mozes, Echnaton: Godsdienst in het Oude Nabije Oosten 5
Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten 5
Oude Geschiedenis (Griekenland, Rome) 5
Inleiding Middelegyptisch 10

Tweede semester

Antieke Godsdiensten 5
Geschiedenis van Egypte, Syrië en Mesopotamië 2 (1e Mill - 7e eeuw AD) 5
Seminar OCMW 1 5
Lectuur Middelegyptisch 10
Materiële cultuur van het oude Egypte I 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gilgamesj, Mozes, Echnaton: Godsdienst in het Oude Nabije Oosten 5
Koptisch 1 10
Lectuur Middelegyptisch 10
Archeologie van het oude Egypte I 5

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Seminar OCMW 2 5
Koptisch 2 5
Nieuwegyptisch 10
Klassiek Egyptisch 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Hiëratische Paleografie 5
Egyptische Epigrafie 5

Kies 1 van de 2:

Egyptische Kunstgeschiedenis 5
Archeologie van het oude Egypte II 5

Vrije keuzeruimte (15 ECTS)

Tweede semester

Seminar OCMW 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Vrije keuzeruimte (15 ECTS)

Meer info

..