Studiegids

nl en

Eerste jaar

Tijdens het eerste jaar zijn de volgende activiteiten gepland:

  • Informatiebijeenkomst opleiding en openinsgcollege van 1 uur

  • Excursie Nino en papyrologisch instituut van 2 uur

  • Excursie RMO van 2 x 1 uur

  • Informatiebijeenkomst USIS, blackboard, website, e-gids van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst specialisatiekeuze OCMW en BSA van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst tweede jaar en studieplan van 1 uur

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk

De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten 5
Propedeuse Hoorcollege Oude Geschiedenis (OG) 5

Trackspecifiek

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 10

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Antieke Godsdiensten 5
De eerste wereldrijken: Egypte en het Nabije Oosten (1ste Mill v.Chr. – 7de eeuw n.Chr.) 5
Seminar OCMW 1 5
Academische Vaardigheden (Oude culturen van de mediterrane wereld) 0

Trackspecifiek

Lectuur Middelegyptisch 10
Materiële cultuur van het oude Egypte 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk

Archeologie van het Oude Nabije Oosten 5
Museologie van het Oude Nabije Oosten 5
Kerncurriculum: Area Studies 5

Trackspecifiek

Koptisch 1 10
Klassiek Egyptisch 5

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Kunstgeschiedenis van Egypte en Syrië-Mesopotamië 5
Seminar OCMW 2 5

Trackspecifiek

Koptisch 2 5
Nieuwegyptisch 10

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Vrije keuzeruimte (15 ECTS)

Trackspecifiek

Hiëratische paleografie 5
Egyptische Epigrafie 5
Egyptische archeologie 5

Tweede semester

Vrije keuzeruimte (15 ECTS)

Gemeenschappelijk

Seminar OCMW 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Meer info

Kijk voor algemene informatie over de opleiding op www.studereninleiden.nl