Studiegids

nl en

Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Parallel aan de cursus ‘Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het Oude Nabije Oosten’ en de cursus ‘De oudste geschiedenis: Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus’ wordt o.a. door middel van bezoeken aan het RMO (Rijksmuseum van Oudheden) aan de hand van concrete objecten de materiële cultuur van Egypte, het Syro-Palestijnse en Mesopotamische gebied behandeld, waarbij diverse aspecten (zoals archeologische, kunsthistorische, enz.) uitvoerig aan bod komen.

Leerdoelen

Het d.m.v. kritische confrontatie met artefacten bijbrengen en vergroten van basiskennis en inzicht in hoe men artefacten kan benaderen. Het verkrijgen van een veelzijdig, gedetailleerd, analyserend en kritisch observatievermogen is een hiermee samenhangend doel. Een verder doel is het ontwikkelen van het vermogen de essentialia van een stuk opgegeven literatuur schriftelijk in goed Nederlands (!!) samen te vatten en mondeling voor aanvang van het college te presenteren.
De vakken Materiële cultuur van het Oude Egypte (1/II), Archeologie van het Oude Nabije Oosten (2/I), Kunstgeschiedenis van Egypte en Syrië-Mesopotamië (2/II), en Egyptische archeologie (3/I) bouwen hierop voort.

Rooster

Zie roosterpagina Oude culturen van de mediterrane wereld

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 EC
Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Colleges 7x Egypte, 3x Mesopotamië, 3x Syro-Palestijnse gebied: 13×2 = 26 uur

 • Collegevoorbereiding: 26 uur

 • Bestuderen vakliteratuur t.b.v. schriftelijk eindtentamen: 79 uur

 • Mondelinge presentatie van schriftelijk samengevat deel van te bestuderen vakliteratuur: 8 uur

 • Nabespreking toetsing: 1 uur

Toetsing

 • Tweewekelijkse schriftelijke samenvatting van een deel van de te bestuderen literatuur die mondeling op het college wordt gepresenteerd. Presentatie(s) weegt voor 30%

 • Schriftelijk tentamen aan het einde van het tweede blok met korte vragen over een reeks afbeeldingen en open vragen over de bestudeerde literatuur en collegestof. Het tentamen weegt voor 70%.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.
N.B. Deze weging van beide cijfers vindt alleen plaats met een voldoende voor het tentamen.

Herkansing

De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen dat de gehele stof beslaat (100%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • inleveren van opdrachten

 • verstrekken van studiemateriaal

Literatuur

Egypte:

 • C. Aldred, Egyptian art in the days of the Pharaohs, 3100-320 B.C (London 1980). Verkrijgbaar bij Atleest.

 • S. Quirke & J. Spencer, The British Museumbook of Ancient Egypt (London 1992). bestuderen hoofdstuk 4, 7; kennis van hoofdstuk 5. Boek bestudeerbaar via balie NINO-bibliotheek.

 • J. Baines & J. Málek, Cultural Atlas of Ancient Egypt (New York 2000 en later of een vertaalde editie), bestuderen: 12-21, 56-64, 72-81, 84-107, 114-117, 123-125, 131-141, 142-165, 168-169, 173-185,190-221, 226-227; aandachtig kennis nemen van de rest.

Mesopotamië:
1. Klei (aardewerk, tichels)
P.R.S. Moorey, Ancient Mesopotamian Materials and Industries (1994 of later), pp.141-166.
G.R.H. Wright, Ancient Building Technology. Vol. 3 Construction Part 1 Text, pp. 229-233, 237-245 [nino 5/600.05.56d]
2. Steen
Irene J. Winter, The aesthetic value of lapis lazuli in Mesopotamia
D. Collon, Babylonian seals. In: G. Leick (ed.), The Babylonian World, 95-123.
Dominique Collon, First Impressions. Cylinder Seals in the Ancient Near East, pp. 97-122.
3. Metaal
Lloyd Weeks, Metallurgy. In: D.T. Potts (ed.), A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East. Vol. I, 295-316.(NB: to smelt = uitsmelten van metaal uit erts)
Nieuw-Assyrische periode: J. Curtis, An Examination of Late Assyrian Metalwork with special reference to Nimrud. Pp. 142-151 Chapter X. Conclusions.

Syro-Palestijnse gebied
Nader op te geven.

En de op college behandelde stof.
Kopieën van de te bestuderen hoofdstukken en artikelen zijn via de balie van de NINO-bibliotheek te consulteren. N.B. Het is van belang dat men naast het gebruik van fotokopieën ook de oorspronkelijke publicaties raadpleegt i.v.m. de kwaliteit van (kleuren)foto’s!

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dr. R. van Walsem
Dr. J.G. Dercksen
Prof.dr. J.K. Zangenberg