Studiegids

nl en

Oude culturen van de mediterrane wereld: Talen en culturen van Mesopotamië en Anatolië

Tijdens het eerste jaar zijn de volgende activiteiten gepland:

  • Informatiebijeenkomst opleiding en openinsgcollege van 1 uur

  • Excursie Nino en papyrologisch instituut van 2 uur

  • Excursie RMO van 2 x 1 uur

  • Informatiebijeenkomst USIS, blackboard, website, e-gids van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst specialisatiekeuze OCMW en BSA van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst tweede jaar en studieplan van 1 uur

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten 5
Propedeuse Hoorcollege Oude Geschiedenis (OG) 5

Trackspecifiek

Inleiding Akkadisch en spijkerschrift 10

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Antieke Godsdiensten 5
De eerste wereldrijken: Egypte en het Nabije Oosten (1ste Mill v.Chr. – 7de eeuw n.Chr.) 5
Seminar OCMW 1 5
Academische Vaardigheden (Oude culturen van de mediterrane wereld) 0

Trackspecifiek

Akkadische teksten 10
Cultuurgeschiedenis van Mesopotamië 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk

Kerncurriculum: Area Studies 5
Archeologie van het Oude Nabije Oosten 5
Museologie van het Oude Nabije Oosten 5

Trackspecifiek

Inleiding Sumerisch 5
Werkcollege Akkadisch 1: Het epos van Gilgamesh 5
Hittitisch I 5

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Seminar OCMW 2 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Kunstgeschiedenis van Egypte en Syrië-Mesopotamië 5

Trackspecifiek

Werkcollege Hittitische teksten 5
Sumerische teksten 5
Cultuurgeschiedenis van Mesopotamië 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Trackspecifiek

Werkcollege Sumerisch 5
Werkcollege Akkadisch 1: Het epos van Gilgamesh 5
Epigrafie van het spijkerschrift 5

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Seminar OCMW 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Meer info

Kijk voor algemene informatie over de opleiding op www.studereninleiden.nl