Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Area Studies 5
Egypte onder de farao's 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
Oude Geschiedenis (Griekenland, Rome) 5
Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld 5
Van Sumer tot Babylon 5

Tweede semester

Inleiding Akkadisch 10
Inleiding tot het spijkerschrift 5
Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië 5
Perzen, Grieken en Parthen in Mesopotamië 5
Seminar 1 OCMW 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Oud-Babylonisch 1: Codex Hammurabi 5
Standaard-Babylonisch 1: Religieuze teksten 5
Sumerisch 1: Inleiding 5
Cultuurgeschiedenis 2: Godsdienst en literatuur 5
Cultural History of the Persian Empire 5
Vroege staten en steden in het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld 5

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Oud-Babylonisch 2: Cursief 5
Standaard-Babylonisch 2: Koninginscripties 5
Sumerisch 2: Gudea van Lagasj 5
Werken met originelen + stage 5
Thema's uit de geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Keuzeruimte (15 ects)

Werkcollege 1: Akkadisch 5
Hittitisch I 5
Sumerisch 3 5

Tweede semester

Keuzeruimte (15 ects)

BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10
Seminar 2: Akkadisch 5

Meer info

..