Studiegids

nl en

Inleiding Akkadisch

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Inleiding in de grammatica van het Akkadisch aan de hand van het leerboek van Huehnergard. De student bestudeert de opgegeven stof, vertaalt en analyseert de opgegeven oefeningen uit Huehnergard en andere lesmiddelen. De docent behandelt de grammatica aan de hand van Huehnergard.

Leerdoelen

Gedegen kennis van de Akkadische grammatica van de Oudbabylonische taalfase. Verwerving van een basiswoordenschat van het Akkadisch.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Wekelijks 2× 2 uur werkcollege.

Toetsing

  • Schriftelijk deeltentamen met open invulvragen na blok III: vertaling van getranscribeerde zinnen met behulp van woordenboek, toetsing van grammaticaal begrippenapparaat en elementaire grammatica van het Akkadisch;

  • Schriftelijk tentamen met open invulvragen na blok IV: grammaticale analyse en vertaling van getranscribeerde zinnen met behulp van woordenboek.

Het deeltentamen is 30% van het eindcijfer, het tentamen is 70% van het eindcijfer. Herkansing alleen over gehele stof (100%).

Een nabespreking van het deeltentamen vindt plaats tijdens college aan het begin van blok IV. Het tentamen wordt tijdens een speciale bijeenkomst besproken.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • J. Huehnergard, A Grammar of Akkadian (derde druk)

  • J. Black, A. George, N. Postgate, A Concise Dictionary of Akkadian (2nd (corrected) printing)

  • paradigma’s (door docent verspreid)

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges

Contact

Dr. J.G. Dercksen