Studiegids

nl en

Werken met originelen + stage

Vak
2013-2014

Toegangseisen

College Inleiding Akkadisch/Schriftleer en Sumerisch 1.

Beschrijving

Dit college bestaat uit twee onderdelen: het college Originelen in het tweede semester en een stage in een buitenlands museum (bijv. het British Museum in Londen of het Vorderasiatisches Museum in Berlijn) na het tweede semester.

DEEL 1: 13 werkcolleges in Leiden

1) De Bohl collectie: inhoud, ontstaan (+ instructies over het hanteren van tabletten)
2) Publicatie van kleitabletten: hoe en wat? (met aandacht voor verschillende copieertechnieken)
3 – 5) Practicum I: Nieuw-Babylonisch [copie, transcriptie, vertaling, commentaar van 1 NB tablet]
6 – 8) Practicum II: Oud-Assyrisch [idem]
9-11) Practicum III: Oud-Babylonisch [idem]
12-13) Practicum IV: Sumerisch [idem]

DEEL 2: stage
De stage is een studieverblijf in een buitenlands museum (BM, Berlijn); de student past de vaardigheden uit deel 1 toe op een tekst(corpus) naar keuze (in samenspraak met begeleider). Studenten die niet op stage gaan moeten een vervangende opdracht krijgen die hier in Nederland uitgevoerd kan worden (Bohl collectie, collectie van de UvA).

Leerdoelen

Vaardigheid in het kopiëren en translitereren van originele spijkerschriftteksten.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Colleges: 48 uur
Stage (voorbereiding, uitvoering, verslag): 92 uur

Toetsing

4x practica: 60%
stageverslag: 40%

Alleen het stageverslag kan eventueel worden herkanst en geldt dan weer voor 40%.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Nader op te geven.

Aanmelden

Meld je aan via uSis.

Contact

Dhr. Drs. T.J.H. Krispijn