Studiegids

nl en

Standaard-Babylonisch 2: Koninginscripties

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het gevolgd hebben van het college Standaard-Babylonisch I.

Beschrijving

Lectuur van koningsinscripties uit het tweede (Oudbabylonisch) en eerste (Standaardbabylonische taal, inscripties van Nieuwassyrische kiningen) millennium. *De student bereidt zich voor op het college door opgegeven tekstgedeelten in spijkerschrift te translitereren en vertalen, grammaticaal te analyseren de achtergronden van de tekst te bestuderen.

  • De docent geeft taalkundige en historische informatie over de tekst.

Leerdoelen

  • Vaardigheid in het translitereren, transcriberen, vertalen en interpreteren van Oudbabylonische en Standaardbabylonische koningsinscripties vanuit het spijkerschrift.

  • Kennis van de historische en culturele achtergronden van de teksten.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Toetsing

Schriftelijk deeltentamen met te translitereren en te vertalen stuk spijkertekst met vragen over historische en culturele achtergrond (n.a.v. op te geven literatuur) na elk blok.

  • Blok III: Oudbabylonisch: 40% (van het eindcijfer)

  • Blok IV: Standaardbabylonisch: 60% (van het eindcijfer)

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

  • R. Borger, Babylonisch-Assyrische Lesestücke, (2e druk of later).

  • Nog nader op te geven.

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Dr. J.G. Dercksen