Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gilgamesj, Mozes, Echnaton: Godsdienst in het Oude Nabije Oosten 5
Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten 5
Oude Geschiedenis (Griekenland, Rome) 5
Inleiding Akkadisch en spijkerschrift 10

Tweede semester

Antieke Godsdiensten 5
Seminar OCMW 1 5
Geschiedenis van Egypte, Syrië en Mesopotamië 2 (1e Mill - 7e eeuw AD) 5
Cultuurgeschiedenis van Anatolië 5
Oudbabylonisch 5
Standaard-Babylonisch 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Vroege staten en steden in het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld 5
Akkadische teksten 10
Inleiding Sumerisch 5
Gilgamesj, Mozes, Echnaton: Godsdienst in het Oude Nabije Oosten 5
Literatuurgeschiedenis van Mesopotamië 5

Tweede semester

Seminar OCMW 2 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Sumerische teksten: Gudea 5
Oudbabylonisch 5
Standaard-Babylonisch 5
Introduction to the Comparative Study of the Semitic Languages 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Werkcollege Sumerisch 5
Werkcollege Akkadisch: oudassyrische archieven 5
Hittitisch I 5

Tweede semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Seminar OCMW 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Meer info

..