Studiegids

nl en

Hittitisch I

Vak
2015-2016

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Hittitisch is de taal van het Hititische rijk dat van ongeveer 1650-1180 vChr. over grote delen van het huidige Turkije heerste. Hittitisch is geschreven in spijkerschrift op kleitabletten en is één van de oudst overgeleverde Indo-Europese talen. In deze cursus zullen we de hele grammatica van het Hittitisch behandelen, zodat aan het eind van de cursus de student zelf in staat is om Hittitische teksten te lezen. Het spijkerschrift wordt in deze cursus niet behandeld: alle teksten worden in transliteratie gelezen.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus is de student zelf in staat Hittitische teksten te lezen met behulp van een woordenboek.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor-/Werkcollege (2 uur)

Studielast

26 uur contactonderwijs
52 uur voorbereidingstijd op colleges
62 uur voorbereiding op tentamen

Toetsing

schriftelijk tentamen

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Ja: de syllabus zal op Blackboard geplaatst worden.

Blackboard

Literatuur

Er zal gebruik worden gemaakt van een syllabus die in de weken voor aanvang van de cursus via Blackboard kan worden gedownload.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent