Studiegids

nl en

Gilgamesj, Mozes, Echnaton: Godsdienst in het Oude Nabije Oosten

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen ### Beschrijving

Dit college biedt een inleiding tot de godsdiensten van het oude Egypte, Israel en Mesopotamië in het voor-Hellenistische tijdvak. Na een algemene inleiding wordt in twaalf colleges een aantal belangrijke thema’s uit de religieuze literatuur van de drie tradities voorgesteld aan de hand van authentieke teksten in vertaling. De studenten dienen zelf actief te reflecteren over de opgegeven teksten en de bijbehorende literatuur en daarvan in korte mondelinge presentaties verslag te doen.

Leerdoelen

De studenten die dit onderdeel met succes hebben afgerond beschikken over een elementaire kennis van de drie voornaamste religieuze tradities van het oude Nabije Oosten en van een aantal van de voornaamste begrippen en literaire genres die in de studie van die tradities een rol spelen. Ze zijn in staat om vertaalde teksten uit die tradities analytisch te benaderen met het oog op hun functie in de antieke samenleving waaruit ze zijn voortgekomen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

  • 26 uur voor college;

  • 4 uur toetsing

  • 110 uur voorbereiding college en tentamen

Toetsing

Participatie (10%), mondelinge presentaties (20%), schriftelijk tentamen over colleges en literatuur (70%).
Herkansing: 100 % schriftelijk tentamen.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Wordt bekend gemaakt tijdens de colleges.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. J.G. Dercksen
Prof.dr. J.K. Zangenberg.
Prof.dr. J. van der Vliet

Opmerkingen