Studiegids

nl en

Oud-Babylonisch 2: Cursief

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college worden Oud-Babylonische brieven gelezen. De Oud-Babylonische periode (ca. 2000-1600 v.C) is één van de tekstueel rijkste en creatiefste periodes in de Mesopotamische geschiedenis. De brieven geven een fascinerende inkijk in vele aspecten van het toenmalige leven: politiek, militair, economisch, persoonlijk etc. Gedurende het college wordt een selectie van zo’n 30 brieven uit het spijkerschrift gelezen.

Leerdoelen

  • Vaardigheid de Oudbabylonisch teksten vanuit het cursieve spijkerschrift van die periode te kunnen translitereren, transcriberen en vertalen.

  • Kennis van de achtergronden van deze teksten.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

  • College: ca 28 uur

  • Voorbereiding van colleges: 112 uur

  • Totale studielast: 140 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen: de deelnemers krijgen voor het tentamen een niet eerder bestudeerde brief in spijkerschrift. Deze moet voorzien worden van een transliteratie en vertaling: 100% (van het eindcijfer)

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

  • De docent geeft tijdens het eerste college een reader met de teksten en achtergrondinformatie aan de studenten.

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Drs. R. de Boer