Studiegids

nl en

Standaard-Babylonisch 1: Religieuze teksten

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voor deze cursus is basiskennis van de Akkadische grammatica en het spijkerschrift vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Beschrijving

Het lezen van literaire teksten uit het 1e millennium (Standaardbabylonisch dialect) uit de spijkerschrifteditie van BAL.
De student bestudeert opgegeven regels in spijkerschrift, translitereert die op college en geeft een grammaticale analyse van de transliteratie/transcriptie. De docent behandelt taalkundige aspecten en de achtergronden van de tekst.

Leerdoelen

  • Vaardigheid de tekst van de literaire werken vanuit het spijkerschrift te kunnen translitereren, transcriberen en vertalen.

  • Kennis van de achtergronden van de literaire teksten van het eerste millennium v.Chr.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Toetsing

  • Schriftelijke toets over de gelezen teksten: 40% (van het eindcijfer)

  • Werkstuk over tekstbewerking: 60% (van het eindcijfer)

Alleen de schriftelijke toets kan worden herkanst.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

  • R. Borger,Babylonisch-Assyrische Lesestücke (= BAL) (Roma 1979 of later).

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Drs. T.J.H. Krispijn