Studiegids

nl en

Seminar 1 OCMW

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Inleiding in het apparaat van de deelgebieden binnen OCMW, het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk op het gebied van de eigen track, alsmede het geven van een mondelinge presentatie.
Een overzicht van de colleges en opdrachten staat in Blackboard.

Leerdoelen

Kennis van het apparaat van de vakgebieden vertegenwoordigd in de vier tracks van de studie. Onderzoeksvaardigheden op het terrein van de eigen track, vaardigheid in mondelinge presentatie, het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk en het maken van een webcast.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Studielast

140 uur, als volgt verdeeld:
Werkcollege (12 × 2): 24 uur
Bibliografie, onderzoeksvraag en hoofdstukindeling van het werkstuk: 16 uur
Opdrachten (4): 10 uur
Mondelinge presentatie en webcast: 20 uur
Werkstuk: 70 uur

Toetsing

Vier opdrachten over apparaat van de vier tracks: 10% (van het eindcijfer)
Bibliografie, onderzoeksvraag en hoofdstukindeling van het werkstuk: 10% (van het eindcijfer)
Mondelinge presentatie/webcast over het onderzoek: 20% (van het eindcijfer)
Werkstuk: 60% (van het eindcijfer)
Geen herkansing.

Literatuur

P. de Buck ea, Zoeken en Schrijven; een digitale versie zal beschikbaar gemaakt worden via Blackboard.

Aanmelden

via uSis.

Contact

Dr. M.F.J. Baasten