Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Area Studies 5
Egypte onder de farao's 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
Oude Geschiedenis (Griekenland, Rome) 5
Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld 5
Van Sumer tot Babylon 5

Tweede semester

Bijbels Aramees (OCMW) 10
Geschiedenis van Arameestalige culturen 5
Perzen, Grieken en Parthen in Mesopotamië 5
Hellenistisch jodendom 5
Seminar 1 OCMW 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Bijbels Hebreeuws 1 10
Helden, priesters en profeten: godsdienst en cultuur van het Oude Israël 5
Noordwestsemitische epigrafie 5
Targoemliteratuur 5
Cultuurgeschiedenis 2: Godsdienst en literatuur 5

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Bijbels Hebreeuws 2 5
Geschiedenis van de Hebreeuwse taal 5
Receptiegeschiedenis Hebreeuwse Bijbel 5
Religies van de Klassieke Mediterrane Wereld 5
Dood en begraven in het oude Nabije Oosten en Egypte 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Keuzeruimte (15 ects)

Bijbels Hebreeuws 3 5
Lectuur van bronteksten 1 5

Keuzevak OCMW (5 ECTS)

Tweede semester

Keuzeruimte (15 ects)

Werkcollege Wereld van de Bijbel
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Meer info

..