Studiegids

nl en

Dood en begraven in het oude Nabije Oosten en Egypte

Vak
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Hoe gingen mensen in het verleden om met hun doden en hoe kunnen we als archeoloog gebruik maken van grafgebruik om samenlevingen in het verleden te interpreteren? De ‘archaeology of death’ is methodologisch en interpretatief al net zo veelzijdig als de grafgebruiken zelf. In het Nabije Oosten zijn begrafenispraktijken buitengewoon divers in tijd en ruimte. Deze veelzijdigheid weerspiegelt het complexe culturele mozaïek in de regio, maar ook veranderende verhoudingen in de samenleving aangaande de omgang met de doden.
De vroegste graven in de regio dateren in het Epipaleolithicum, en komen vaak voor in een nederzettingscontext. In het Neolithicum is begraven in de nederzetting vrij algemeen, en we vinden tal van secundaire begrafenispraktijken. In de Bronstijd lijken grafvelden gemeengoed te worden, en zien we een toenemende differentiatie in grafgebruiken en grafassemblages. In de Bronstijd en in de IJzertijd verschijnen tenslotte monumentale grafvormen.

In dit college behandelen we een aantal theoretisch-archeologische stromingen met betrekking tot de interpretatie van grafgebruik in het verleden. We passen deze inzichten toe op spraakmakende case studies. We volgen de veranderingen in grafgebruik door de tijd en onderzoeken de sociale en culture aspecten van deze begrafenispraktijken.

Leerdoelen

  • Inzicht in het proces van interpretatieproces aangaande grafgebruik: hoe interpreteren archeologen graven en waarop zijn deze interpretaties gebaseerd?;

  • Inzicht in de algemene ontwikkeling in begrafenispraktijken in het oude Nabije Oosten;

  • De begrafenispraktijken kunnen inbedden in een algemene sociale en culturele context.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsvorm

  • Aanwezigheid bij de hoorcolleges (20%);

  • Wekelijkse discussie van verplichte literatuur in een kort essay (20%);

  • Afsluitend essay (3.000-4.000 woorden) over een van de tijdens college behandelde case studies en theoretische literatuur (40%).

Toetsvorm deadline

De wekelijkse referaten dienen voorafgaand aan elke les via e-mail te worden ingeleverd.

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Algemene achtergrond:

  • M. Parker Pearson, The Archaeology of Death and Burial. Thrupp: Sutton Publishing (1999). 204 p.

College:

  • Per college een of meerdere artikelen. De lijst met te lezen artikelen zal tijdens het eerste college worden uitgereikt.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. O.P. Nieuwenhuyse.