Studiegids

nl en

Archeologie: Archeologie van het Nabije Oosten

Dit is een specialisatie binnen de bachelor opleiding Archeologie.

Aan het onderwijs voor deze onderwijseenheden kan pas worden deelgenomen nadat het propedeutisch examen met goed gevolg is afgelegd, en indien voldaan wordt aan de gestelde ingangseisen (per vak apart gespecificeerd).

Bachelor jaar 2

Bachelor jaar 2 met de specialisatie Archeologie van het Nabije Oosten bestaat uit de volgende (keuze)onderdelen:

A. Verplichte vakken (25 ects)

B. Kies het profiel Early Civilisations (15 ects), en daarnaast nog één van de volgende profielen:

  • Archeologie van Noordwest-Europa (15 ects)

  • Archaeological Sciences (15 ects)

C. Kies het verdiepingscollege (5 ects) Dood en begraven in het oude Nabije Oosten en Egypte, óf één verbredingscollege (5 ects) uit het overgebleven profiel dat niet gekozen is.
De verdiepingscolleges alterneren elk jaar met een ander college, zodat je in bachelor jaar 3 niet hetzelfde college nog eens volgt.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Management archeologisch erfgoed 1 5
Archeologische methoden en technieken 2 5
Computertoepassingen 2: Geografische Informatie Systemen (GIS) 2
Materiaalkunde 2 5
Computertoepassingen 3: Gegevensanalyse 3
Stage 1 (veldwerk) 5

Profiel Early Civilisations

Jager-verzamelaars en boerengemeenschappen in het Nabije Oosten en de Caraïben 5
Vroege staten en steden in het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld 5
Visual culture 5

Profiel Archeologie van Noordwest-Europa

Vroege prehistorie 5
Late prehistorie en provinciaal-Romeinse archeologie 5
Middeleeuwen 5

Profiel Archaeological Sciences

Bioarcheologie 5
Experimental archaeology 5
Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland 5

Bachelor jaar 3

Een studiejaar bestaat uit 60 ects.
Bachelor jaar 3 met de specialisatie Archeologie van het Nabije Oosten bestaat uit verplichte vakken (30 ects) en drie op het Nabije Oosten georiënteerde vakken (15 ects), zie het schema onderaan de pagina.

Kies voor de resterende 15 ects uit de volgende mogelijkheden:

  • een tweede specialisatie in de Archeologie

  • een halve minor aan een andere faculteit

Specialisaties Archeologie:

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Archaeological theory 5
Management archeologisch erfgoed 2 5
Stage 2 10
BA3-scriptie 10

Specialisatie Archeologie van het Nabije Oosten

The economy of food in the ancient Near East 5
Byzantine archaeology: How did Antiquity end in the Near East? 5
Dood en begraven in het oude Nabije Oosten en Egypte 5