Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Hebreeuwse taal

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Kennis van het Bijbels en/of Modern Hebreeuws (twee semesters), ter beoordeling van de docent.

Beschrijving

Dit college geeft een overzicht over de geschiedenis van de Hebreeuwse taal vanaf het begin rond 1000 v.Chr. tot nu en schetst de historische omstandigheden die ten grondslag liggen aan de taalontwikkeling. Daarbij worden de belangrijkste verschijnselen van elke periode toegelicht aan de hand van originele teksten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Algemene inleiding, de positie van het Hebreeuws binnen de Semitische talen (Gzella)

 • Het ontstaan van het Hebreeuws en de vroegste teksten (Gzella)

 • Hebreeuwse inscripties uit de pre-exilische periode (Folmer)

 • Klassiek of Standaard Bijbels Hebreeuws (Gzella)

 • Laat Bijbels Hebreeuws: methodologie (Baasten)

 • Laat Bijbels Hebreeuws: teksten (Folmer)

 • Qumran-Hebreeuws (Baasten)

 • Rabbijns Hebreeuws (Baasten)

 • Middeleeuws Hebreeuws (Baasten)

 • Post-middeleeuwse teksten (Folmer)

 • Modern Hebreeuws 1 (Neudecker en Hagai)

 • Modern Hebreeuws 2 (Neudecker en Hagai)

 • Modern Hebreeuws 3 (Neudecker en Hagai)

Leerdoelen

Inzicht in en vertrouwdheid met de hoofdlijnen van de geschiedenis van de Hebreeuwse taal. Bekendheid met de factoren (talig en niet-talig) die ten grondslag liggen aan taalkundige veranderingen binnen het Hebreeuws in zijn diverse historische perioden. Inzicht in het wetenschappelijk apparaat op dit gebied.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor- en werkcollege.

Studielast Totale studielast: 140 uur, waarvan: 26 uur voor collegebezoek, 26 uur voor het voorbereiden van teksten, 36 uur voor het lezen van secundaire literatuur, 52 uur voor het schrijven van een paper.

Toetsing

Toetsing geschiedt door middel van een werkstuk over een nader te bepalen aspect van de geschiedenis van de Hebreeuwse taal.

Blackboard

Voor mededelingen en het ter beschikking stellen van cursusmateriaal wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

A. Sáenz-Badillos, A History of the Hebrew Language (Cambridge 1993); verdere literatuur wordt op college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Contact

Prof. Dr. H. Gzella. Telefoon: 071 527 2255.