Studiegids

nl en

Lectuur van bronteksten 1

Vak
2013-2014

Toegangseisen

De student dient met succes Bijbels Hebreeuws 2 en Bijbels Aramees te hebben afgerond.

Beschrijving

In deze cursus maken studenten intensief kennis met het verschijnsel magie en de joodse magische traditie. Na een uitgebreide algemene inleiding lezen we magische teksten die representatief zijn voor deze lange en uitgebreide traditie, die terugreikt tot in de Bijbelse periode. Deze teksten zullen deels in de brontalen – Hebreeuws/Aramees – worden gelezen en deels in vertaling. Behalve magische teksten zullen ook passages uit magische handboeken worden bestudeerd. Ook de attitude van de Bijbelse auteurs en de rabbijnen ten aanzien van joodse magie neemt een belangrijke plaats in binnen deze collegereeks en wordt deels aan de hand van brontalen en deels aan de hand van vertalingen bestudeerd.

Leerdoelen

Studenten leren een onbevangen en kritische houding aan te nemen ten opzichte van Joodse magie en het Hebreeuwse en Aramese bronnenmateriaal. Na afloop van de cursus hebben studenten een overzicht van de reikwijdte van deze literatuur en zijn in staat om zelfstandig een deelonderzoek te verrichten.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm Werkcollege.

Studielast

Totale studielast: 140 uur, waarvan:
26 uur voor collegebezoek
26 uur voor het voorbereiden van teksten
36 uur voor het lezen van secundaire literatuur
52 uur voor het schrijven van een paper

Toetsing

Eindwerkstuk

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het uitwisselen van informatie over de cursus.

Literatuur

Aan het begin van de cursus krijgen de studenten een collegeoverzicht en een leeslijst uitgereikt. Er hoeft geen speciale literatuur te worden aangeschaft.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Contact

Dr. M.L. Folmer

Opmerkingen

-