Studiegids

nl en

Oude Geschiedenis (Griekenland, Rome)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1) en de bachelor Oude Culturen van de Mediterrane Wereld (jaar 1).

Het college heeft geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Het overzicht Oude Geschiedenis geeft in inleiding in de geschiedenis van de Grieken en Romeinen in het kader van de wereldgeschiedenis.

Leerdoelen

Het verwerven van globale kennis van de geschiedenis van de Oudheid in de context van de Euraziatische geschiedenis. De nadruk ligt op het historisch overzicht van de Griekse en de Romeinse wereld (van de 10e eeuw voor Chr. tot de 6e eeuw na Chr.), op de grote maatschappelijke structuren (economisch leven, sociale hiërarchie, politieke organisatie) en op gemeenschapsleven en mentaliteit (maatschappij en individu, mannen en vrouwen, religie, filosofie en wetenschap).

Rooster

GLTC: Collegerooster
OCMW: Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

140 uur (5 EC)
26 uur voor college
114 uur voor lezen plus leren literatuur voor tentamen en collegestof

Toetsing

Het overzicht wordt getoetst door middel van schriftelijke toetsen met (korte) open vragen over het handboek en de collegestof:

  • Deeltoets A: Griekenland (50%)

  • Deeltoets B: Rome (50%)

Als een student na het maken van beide tentamens gemiddeld onvoldoende heeft, maakt hij, naar eigen oordeel, de herkansing van deeltoets A of B of allebei de herkansingen indien voor beide onder de 5,5 behaald is.

Verder behoort het maken van een digitale diagnostische toets via Blackboard tot de mogelijkheden.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het centraal beschikbaar stellen van studiemateriaal.

Literatuur

  • F.G. Naerebout en H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis, herziene 11de druk of latere druk, Amsterdam 2008 Ambo | Anthos ISBN 978 90 2632173 3;

  • Een goede atlas wordt aangeraden, bijvoorbeeld: R.J.A. Talbert (ed.), Atlas of Classical History, London (Croom Helm) 1985.

Aanmelden

BA1 studenten van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur worden door de opleiding in uSis aangemeld. Studenten van de bachelor Oude Culturen van de Mediterrane Wereld en keuzevakstudenten gebruiken uSis om zich aan te melden.

Contact

Mw. K. Beerden MPhil

Opmerkingen

Voorbereiding eerste college: er wordt van studenten verwacht dat ze een aantal pagina’s van het handboek bestudeerd hebben: pp. 23-84. Dit is ook terug te vinden in het rooster op blackboard.