Studiegids

nl en

Oude Culturen van de Mediterrane Wereld: Hebreeuwse en Aramese talen en culturen

Tijdens het eerste jaar zijn de volgende activiteiten gepland:

  • Informatiebijeenkomst opleiding en openinsgcollege van 1 uur

  • Excursie Nino en papyrologisch instituut van 2 uur

  • Excursie RMO van 2 x 1 uur

  • Informatiebijeenkomst USIS, blackboard, website, e-gids van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst specialisatiekeuze OCMW en BSA van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst tweede jaar en studieplan van 1 uur

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten 5
Propedeuse Hoorcollege Oude Geschiedenis (OG) 5

Trackspecifiek

Bijbels Hebreeuws 1 10

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Antieke Godsdiensten 5
De eerste wereldrijken: Egypte en het Nabije Oosten (1ste Mill v.Chr. – 7de eeuw n.Chr.) 5
Seminar OCMW 1 5
Academische Vaardigheden (Oude culturen van de mediterrane wereld) 0

Trackspecifiek

Van Aram tot Zakho 5
Bijbels Aramees 5
Bijbels Hebreeuws 2 5

Tweede jaar

Let op: Programma 2016-2017 onder voorbehoud van wijzigingen.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk

Kerncurriculum: Area Studies 5
Archeologie van het Oude Nabije Oosten 5
Museologie van het Oude Nabije Oosten 5

Trackspecifiek

Bijbels Hebreeuws 3 5
Literaire Teksten 1 5
Jews and Judaism: An Introduction 5

Variant met Modern Hebreeuws (totaal 10 ECTS):

Bijbels Hebreeuws 3 5
Language Acquisition Modern Hebrew 1 5
Language Acquisition Modern Hebrew 2 5

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Kunstgeschiedenis van Egypte en Syrië-Mesopotamië 5
Seminar OCMW 2 5

Trackspecifiek

Introduction to the Comparative Study of the Semitic Languages 5
De gemeenschap van Qumran 5
Targum Aramees 5

Variant met Modern Hebreeuws (totaal 5 ECTS):

Targum Aramees 5
Grammatica Modern Hebreeuws 3 5
Teksten Modern Hebreeuws 1 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Trackspecifiek

Bijbels Hebreeuws 3 5
Literaire teksten 2 5
Noordwestsemitische epigrafie 5

Tweede semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Gemeenschappelijk

Seminar OCMW 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Meer info

Kijk voor algemene informatie over de opleiding op www.studereninleiden.nl