Studiegids

nl en

Van Aram tot Zakho

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het Aramees is een uiterst diverse taalfamilie met een uitzonderlijk lange ononderbroken traditie van maar liefst drieduizend jaar. Eeuwenlang was het de lingua franca van heel West-Azië, een gebied dat reikte van Egypte tot in India. Nu leeft het nog altijd voort in de bedreigde Neo-Aramese dialecten van voornamelijk Joodse en Christelijke minderheden. In dit college zullen we ontdekken hoe buitengewoon divers en flexibel het Aramees is geweest. Het werd gebruikt:

 • als kanselarijtaal door Mesopotamiërs, Iraniërs en Arabieren;

 • als spreek- en wetenschapstaal in de joodse traditie (met inbegrip van delen van het Oude Testament);

 • als theologische en liturgische taal van het Christelijke Midden-Oosten en gnostische groepen;

 • als identiteitsbepalende moedertaal van nog steeds bestaande minderheden bijna overal ter wereld.

Leerdoelen

Het hoofddoel van deze inleidende collegereeks is studenten een overzicht te geven van de veelkleurigheid en verreikende cultuurgeschiedenis van het Aramees. Aan de hand van geschreven bronnen (in vertaling) maken we kennis met diverse Arameestalige gemeenschappen door de eeuwen heen en verkennen zo de variatie en ontwikkelingen binnen het Aramees. Aan het einde van deze cursus zijn de studenten in staat om:

 • de verschillende taalsituaties van het Aramees historisch aan elkaar te relateren;

 • samenhangende ontwikkelingen in de verhoudingen tussen taal en samenleving en geschreven en gesproken taal te ontdekken en onderscheiden;

 • zelfstandig een onderwerp binnen de Arameestalige cultuurgeschiedenis te onderzoeken.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor- en werkcollege.

Blackboard

Blackboard

Studielast

De totale studielast voor deze cursus is 5 ECTS (140 uur):

 • 14 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur;

 • 14 uur wekelijkse voorbereiding van colleges (inclusief bestuderen van de literatuur en maken van opdrachten);

 • 28 uur het voorbereiden van de mondelinge presentatie (inclusief inlezen en onderzoek);

 • 69 uur het schrijven van het werkstuk (inclusief inlezen en onderzoek).

 • 1 uur nabespreken toetsing

Toetsing

Naast actieve deelname aan colleges (10%) een mondelinge presentatie (30%) ter voorbereiding op een werkstuk (60%) over een onderwerp naar keuze in overleg met begeleidende docent(en).

Herkansing:

Bij een onvoldoende krijgt de student nog één maal de gelegenheid zijn/haar paper te herzien. Deelcijfers die voldoende zijn komen te vervallen.

Literatuur

Literatuur wordt ter plekke bekend gemaakt.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. B.D. Suchard.

Opmerkingen

De volgende vormen van Aramees komen in vogelvlucht aan bod:
1. Oud Aramees;
2. Rijksaramees;
3. Palmyreens, Hatrees en Nabatees Aramees;
4. Qumran-Aramees;
5. Syrisch;
6. Joods Aramees;
7. Modern Aramees;
8. Mandees Aramees.
9. Neo-Aramees