Studiegids

nl en

De gemeenschap van Qumran

Vak
2016-2017

Admission requirements

Bijbels Hebreeuws 2 en Bijbels Aramees.

Description

In deze cursus maken de studenten intensief kennis met een (nader en in overleg te bepalen) selectie van Hebreeuwse of Hebreeuwse en Aramese teksten uit Qumran, regelmatig ook op basis van foto’s van de originele handschriften. Daarbij komen verschillende centrales genres aan bod.

Course objectives

In deze cursus leren studenten zelfstandig en kritisch om te gaan met de schriftelijke bronnen uit Qumran in hun taalkundige en culturele context alsmede met de toonaangevende wetenschappelijke hulpmiddelen.

Timetable

Time and date on which the course is offered or a link to the website. The administration will complete this with the link to the website.

Mode of instruction

  • Seminar

Course Load

Totale studielast: 140 uur, waarvan:

26 voor het volgen van de colleges
60 voor het voorbereiden van de colleges en het maken van de vertaalopdrachten en het lezen van de secundaire literatuur
54 voor het voorbereiden van het tentamen

Assessment method

Voorbereiding op college en mondelinge medewerking (40%)
Werkstuk (60%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Als het werkstuk onvoldoende is, kan het op basis van feedback van de docent één keer overgedaan worden.

Blackboard

In deze cursus wordt Blackboard gebruikt voor het ter beschikking stellen van aanvullend studiemateriaal.

Reading list

Teksten en bibliografische informatie worden tijdens het college ter beschikking gesteld.

Registration

This has to be filled out by the key-user of the department. ### Registration Studeren à la carte and Contractonderwijs

Registration Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Registration Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dhr. Prof. Dr. H. Gzella