Studiegids

nl en

Sumerisch 2: Gudea van Lagasj

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het gevolgd hebben van het college Sumerisch I: Inleiding.

Beschrijving

Het lezen van inscripties van Gudea van Lagasj: Standbeelden en Cylinder A.
De student bestudeert opgegeven regels in spijkerschrift, translitereert die op college, geeft een grammaticale analyse van de transliteratie transliteratie zoals behandeld in de Inleiding in de Sumerische Taalkunde en bestuderen de achtergronden van de tekst. De docent geeft nadere toelichting op de taalkundige aspecten en de achtergronden van de teksten (filologische benadering).

Leerdoelen

  • Vaardigheid de tekst van de inscripties van Gudea van Lagasj vanuit het spijkerschrift van die periode te kunnen translitereren, transcriberen, grammaticaal analyseren en vertalen.

  • Kennis van de achtergronden van deze teksten.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Toetsing

  • Mondelinge tentamen na het eerste blok over een op tentamen uitgereikt stuk uit de inscripties van Gudea van Lagasj: 40% (van het eindcijfer)

  • Kort werkstuk na tweede blok: opgegeven selectie uit de inscripties van Gudea: 60% (van het eindcijfer)

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Teken- en woordenlijst. Teksten in spijkerschrift en gedeeltelijke transliteratie (opleidingsuitgave).

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Drs. T.J.H. Krispijn