Studiegids

nl en

Thema's uit de geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Van Sumer tot Babylon.

Beschrijving

Hoe verhoudt de assyriologie zich tot andere historische wetenschappen? Hoe kan je als assyrioloog bijdragen tot bredere academische vraagstukken? En wat is de maatschappelijke relevantie van ons vak? Dit college is bedoeld om de student uit te rusten met een kritisch begrippenapparaat waarmee zij/hij een zinvolle bijdrage kan leveren tot discussies die in de academie en de maatschappij worden gevoerd. Tegelijk is dit college een uitdaging om verder te durven kijken dan het eigen vakgebied.

1) Periodisering: feit of fictie?
2) Longue durée
3) Microgeschiedenis
4) Archiefstudies: de Leidse school en haar impact
5) Economische geschiedenis: na Polanyi
6) Sociale geschiedenis: tempel, staat, privé
7) Netwerkanalyse: nieuwe middelen, nieuwe inzichten?
8) Plundering en kunstmarkt: ethische vraagstukken
9) Comparatieve geschiedenis: zin en onzin
10) Rechtsgeschiedenis
11) Gender studies
12) Geschiedenis van ideeën: de axiale tijd
13) Maatschappelijke relevantie

Leerdoelen

Inzicht in de geschiedenis van het vakgebied; vertrouwd geraken met een kritisch begrippenapparaat waarmee een zinvolle bijdrage kan geleverd worden aan discussies binnen de academie en in de maatschappij.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Colleges: 13 × 2 h/week = 26h
Voorbereiding (lezen secundaire literatuur): 13 × 6h/week = 72h
Essay: 36 uur

Toetsing

30% deelname aan klasdiscussies, voorbereiding secundaire literatuur
70% van het eindcijfer: essay (7000 woorden) over een onderwerp naar keuze.

Literatuur

zie blackboard

Aanmelden

Via USIS.

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Mw. Dr. C. Waerzeggers

Opmerkingen