Studiegids

nl en

Werkcollege 1: Akkadisch

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

Het lezen van Akkadische teksten uit Mesopotamië in het derde (OAkk), tweede (O/MBab; O/MAss) of eerste millennium (NBab; NAss)
De student bestudeert opgegeven teksten in spijkerschrift, translitereert die op college, geeft een grammaticale analyse van de transliteratie en bestudeert de achtergronden van de tekst. De docent geeft nadere toelichting op de taalkundige aspecten en de historisch- culturele achtergronden van de teksten. De student leest opgegeven secundaire literatuur over de historische context van de teksten. De inhoud van die literatuur wordt op college besproken.

Leerdoelen

 • Vaardigheid om de teksten van de gekozen periode vanuit het spijkerschrift van die periode te translitereren, transcriberen en vertalen.

 • Kennis van de ontstaansgeschiedenis, functie en culturele context van de gekozen teksten.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • College: 28 uur

 • Zelfstandig vertalen: 42 uur

 • Literatuur lezen: 40 uur

 • Voorbereiding tentamen: 30 uur

 • Totale studielast: 140 uur

Toetsing

Het eindcijfer komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde van de volgende deeltoetsen:

 • vier korte papers (max. 1000 woorden) en één langer paper (max. 2500 woorden) (80%)

 • participatie (20%)

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 • Nader op te geven.

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. J.H.L. Krul