Studiegids

nl en

Werkcollege Akkadisch 1: Het epos van Gilgamesh

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Studenten moeten een goede basis hebben in het Akkadisch en spijkerschrift, minstens 20 EC.

Beschrijving

“Ik vrees de dood!” Na het overlijden van zijn dierbare vriend Enkidu, zwerft Gilgamesh ontredderd door de wildernis op zoek naar het eeuwige leven. Waarom moet ik sterven? Hoe kan ik leven met de ondraaglijke zekerheid dat de dood ook mij wacht? Het beroemde literaire meesterwerk uit Mesopotamië probeert deze tijdloze vragen te beantwoorden aan de hand van het leven van Gilgamesh, een (semi-)legendarische koning uit Uruk. In dit werkcollege maken we kennis met het epos en zijn rijke ontstaans- en receptiegeschiedenis. We lezen grote delen van de Standaardbabylonische versie (uit de originele tekst en in spijkerschrift) en bestuderen de culturele en sociale context waarin het epos ontstond en telkens opnieuw verteld en herschreven werd.

Leerdoelen

 • de student perfectioneert haar/zijn leesvaardigheid van het Akkadisch (Standaardbabylonisch) en het spijkerschrift (Nieuw-Assyrische paleografie) aan de hand van het Gilgamesh epos

 • de student verwerft inzicht in de literatuurgeschiedenis van Mesopotamië (oraal vs. schriftelijk; Sumerisch vs. Akkadisch; schooltradities; redactie; sociale functie van literatuur) aan de hand van het Gilgamesh epos

 • de student verwerft inzicht in de cultuur en maatschappij van Mesopotamië aan de hand van het Gilgamesh epos

Rooster

Zie roosterpagina “Oude culturen van de mediterrane wereld”:http://www.hum.leidenuniv.nl/ocmw/roosters/

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 13 × 2 uur = 26 uur

 • Voorbereiden college: 12 × 6 uur = 72 uur

 • pensum: 20 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 18 uur

 • Toetsing: 2 × 2 uur = 4 uur

Toetsing

De toetsing bestaat uit een deel- en eindtoets, beiden schriftelijk:

 • de deeltoets (30%) zal betrekking hebben op (klassikaal) gelezen passages van het epos; studenten moeten een vertaling en transcriptie maken van een spijkerschrifttekst zonder gebruik van woordenboek of tekenlijst

 • eindtoets (70%): zal betrekking hebben op, enerzijds, (klassikaal) gelezen passages van het epos, en, anderzijds, het pensum dat studenten zelfstandig voorbereid hebben. Gebruik van hulpmiddelen (woordenboek en tekenlijst) is toegestaan. Er zullen ook enkele essayvragen gesteld worden over literaire en historische aspecten van het epos, geput uit de opgegeven literatuur.

Beide toetsen moeten met een voldoende afgerond worden. Bij een onvoldoende moet het betreffende onderdeel herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • communicatie

Literatuur

 • Tekst: A.R. George, The Babylonian Gilgamesh Epic, 2 vols., Oxford 2003.

 • literatuur: pp. 3-70 en 91-155 uit vol. 1 van George, The Babylonian Gilgamesh Epic

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.