Studiegids

nl en

Werkcollege Sumerisch

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Een succesvol afgeronde cursus Sumerische teksten: Gudea

Beschrijving

Uit de Oud-Babylonische periode zijn duizenden kleitabletten en fragmenten bewaard gebleven die beschreven zijn met delen van Sumerische literaire teksten. Dankzij deze rijke overlevering konden de afgelopen eeuw honderden mythen, verhalen, hymnen en andere literaire teksten geheel of gedeeltelijk gereconstrueerd worden. In deze cursus lezen wij een kleine selectie uit deze teksten en besteden daarbij speciale aandacht aan de methoden die Sumerologen gebruiken bij de reconstructie ervan.

Leerdoelen

Na deze cursus beschikt een student over:

 • vaardigheid in het translitereren, grammaticaal analyseren en vertalen van Sumerische literaire teksten vanuit het spijkerschrift van de Oud-Babylonische periode,

 • kennis van de achtergrond van deze teksten,

 • inzicht in de methoden en grondslagen van de Sumerische tekstkritiek,

 • kennis van de belangrijkste verschillen tussen het Oud-Babylonische en het oudere Sumerisch.

Rooster

Zie roosterpagina “Oude culturen van de mediterrane wereld”:http://www.hum.leidenuniv.nl/ocmw/roosters/

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

 • 26 uur volgen van college (13 × 2 uur per week)

 • 52 uur voorbereiden colleges

 • 32 uur lezen van het pensum

 • 30 uur voorbereiden tentamen

Toetsing

 • een pensum van ongeveer 40 regels Oud-Babylonisch literair Sumerisch die niet op college behandeld zijn (30% van het eindcijfer)

 • een schriftelijk tentamen over de behandelde collegestof en de opgegeven literatuur (70% van het eindcijfer)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de deelcijfers.

Herkansing

Als het eindcijfer lager is dan 6,0 kan het schriftelijk tentamen herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van studiemateriaal

 • het maken van opdrachten en het geven van feedback daarop

 • samenwerking bij het reconstrueren van de tekst

Literatuur

Opgave tijdens college

Aanmelden

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr. Dr. A.H. Jagersma

Opmerkingen

Bij aanwezigheid van buitenlandse studenten kan de cursus in het Engels gegeven worden.