Studiegids

nl en

Inleiding Sumerisch

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Rond 3200 v. Chr. vonden de Sumeriërs het schrift uit en daarmee is hun taal een van de oudste geschreven talen van de wereld. Er zijn meer dan honderdduizend Sumerische teksten op kleitabletten en op stenen voorwerpen bewaard gebleven, waaronder vele duizenden met een historische, juridische, religieuze en literaire inhoud. De meeste teksten dateren uit de periode van rond 3200-1700 v. Chr., toen het Sumerisch de belangrijkste geschreven taal van Zuid-Mesopotamië was. In deze cursus behandelen we de grammatica van het Sumerisch op hoofdlijnen en lezen we enkele eenvoudige teksten.

Leerdoelen

Na deze cursus beschikt een student over:

 • kennis van de Sumerische grammatica,

 • kennis van de basiswoordenschat van het Sumerisch,

 • vaardigheid in het lezen en grammaticaal analyseren van eenvoudige Sumerische teksten,

 • kennis van de basisprincipes van het Sumerische schrift en de spellingsregels ervan.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting

Studielast

In totaal 140 uur, waarvan:

 • 26 uur volgen van college (13 × 2 uur per week)

 • 52 uur voorbereiden colleges

 • 20 uur zelfstandig teksten lezen

 • 42 uur voorbereiden tentamen

Toetsing

 • een tussentoets die bestaat uit een zelfstandig te vertalen en te analyseren tekst (30% van het eindcijfer)

 • een schriftelijk tentamen over de grammatica en de gelezen teksten (70% van het eindcijfer)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de deelcijfers.

Herkansing

Als het eindcijfer lager is dan 6,0 kan het schriftelijk tentamen herkanst worden.

Rooster

Zie roosterpagina “Oude culturen van de mediterrane wereld”:http://www.hum.leidenuniv.nl/ocmw/roosters/

Aanmelden contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van studiemateriaal

 • het maken van opdrachten en het geven van feedback daarop

Contact

Dhr. Dr. A.H. Jagersma

Opmerkingen

Bij aanwezigheid buitenlandse studenten kan de cursus in het Engels gegeven worden.