Studiegids

nl en

Van Aram tot Zakho: Geschiedenis Arameestalige Culturen

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het Aramees is een uiterst diverse taalfamilie met een uitzonderlijk lange ononderbroken traditie van maar liefst drieduizend jaar. Eeuwenlang was het de lingua franca van heel West-Azië, een gebied dat reikte van Egypte tot in India. Nu leeft het nog altijd voort in de bedreigde Neo-Aramese dialecten van voornamelijk Joodse en Christelijke minderheden. In dit college zullen we ontdekken hoe buitengewoon divers en flexibel het Aramees is geweest. Het werd gebruikt:

 • als kanselarijtaal door Mesopotamiërs, Iraniërs en Arabieren;

 • als spreek- en wetenschapstaal in de joodse traditie (met inbegrip van delen van het Oude Testament);

 • als theologische en liturgische taal van het Christelijke Midden-Oosten en gnostische groepen;

 • als identiteitsbepalende moedertaal van nog steeds bestaande minderheden bijna overal ter wereld.

Leerdoelen

Het hoofddoel van dit inleidend college is studenten een overzicht te geven van de veelkleurigheid en verreikende cultuurgeschiedenis van het Aramees. Aan de hand van geschreven bronnen maken we kennis met diverse Arameestalige gemeenschappen door de eeuwen heen en verkennen zo de variatie en ontwikkelingen binnen het Aramees. Aan het einde van deze cursus zijn de studenten in staat om:

 • de onderscheidende kenmerken van het Aramees te herkennen;

 • de verschillende taalsituaties van het Aramees historisch aan elkaar te relateren;

 • samenhangende ontwikkelingen in de verhoudingen tussen taal en samenleving en geschreven en gesproken taal te ontdekken en onderscheiden;

 • zelfstandig een onderwerp binnen de Arameestalige cultuurgeschiedenis te onderzoeken.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor- en werkcollege.

Studielast

De totale studielast voor deze cursus is 5 ECTs (140 uur) naar schatting uitgespreid over:

 • (1 EC = 28 uur) 14 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur;

 • (0,5 EC = 14 uur) wekelijkse voorbereiding van colleges (inclusief bestuderen van de literatuur en maken van opdrachten);

 • (1 EC = 28 uur) het voorbereiden van de mondelinge presentatie (inclusief inlezen en onderzoek);

 • (2,5 EC = 70 uur) het schrijven van het werkstuk (inclusief inlezen en onderzoek) .

Toetsing

Naast actieve deelname aan colleges (10%) een mondelinge presentatie (30%) ter voorbereiding op een werkstuk (60%) over een onderwerp naar keuze in overleg met begeleidende docent(en).

Literatuur

Literatuur wordt ter plekke bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Contact

Dr. M.L. Folmer
Prof. Dr. H. Gzella
P.M. Noorlander MA.

Opmerkingen

De volgende vormen van Aramees komen in vogelvlucht aan bod:
1. Oud Aramees;
2. Rijksaramees;
3. Palmyreens, Hatrees en Nabatees Aramees;
4. Qumran-Aramees;
5. Syrisch;
6. Joods Aramees;
7. Modern Aramees;
8. Mandees Aramees.