Studiegids

nl en

Rabbijns Hebreeuws en traditieliteratuur

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Aantoonbare leesvaardigheid Bijbels of Modern Hebreeuws op propedeuse-niveau of vergelijkbare kennis (ter beoordeling van de docent).

Beschrijving

Op het college wordt inzicht geboden in de aard en de samenstelling van de klassieke Rabbijnse literatuur en de belangrijkste middeleeuws-joodse teksten. Daarnaast cursorische lectuur van diverse traditionele rabbijnse teksten.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de aard en de samenstelling van de klassieke rabbijnse literatuur en de belangrijkste middeleeuws-joodse teksten.

  • Vertrouwdheid met het apparaat voor de studie van de rabbinica.

  • Kennis van enkele representatieve passages uit de rabbijnse literatuur (Mishna, Midrash, Exegese).

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • volgen van college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

  • voorbereiding college: 3 uur x 13 weken = 39 uur

  • voorbereiden werkstuk en tentamen: 85 uur

Toetsing

Een mondeling tentamen na afloop van de cursus over de literatuur en de op college en zelfstandig bestudeerde teksten (50%), alsmede een werkstuk over een onderwerp met betrekking tot de rabbijnse literaruur (50%).

Blackboard

Voor mededelingen en het ter beschikking stellen van cursusmateriaal wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Syllabus (beschikbaar op Blackboard).

  • Verdere literatuur wordt op college bekendgemaakt en/of via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. M.F.J. Baasten, tel. 071 527 2257

Opmerkingen

Geen.