Studiegids

nl en

Religies van de Klassieke Mediterrane Wereld

Vak
2014-2015

Beschrijving

De Mediterrane wereld – die hier breed wordt opgevat – is de kraamkamer van Jodendom, Christendom en Islam. Dit college biedt een inleiding in de religieuze diversiteit van die wereld, met bijzondere aandacht voor de interactie tussen de verschillende religies. Naast specifieke case-studies uit de godsdienst van het oude Mesopotamië, de godsdienst van Iran (het zoroastrisme), de godsdienst van Israel en de transformatie van de antieke wereld na de veroveringen van Alexander, zal de aandacht zich richten op de onstaansgeschiedenis van het Jodendom en het vroege Christendom. Bij alle case-studies zal aandacht besteed worden aan de teksten, de materiële bronnen en de methodes van historisch onderzoek die ons in staat stellen een beeld op te roepen van de praktijk van religie in de antieke wereld.

Leerdoelen

 • Inzicht in de manier waarop religies uit de oudheid kunnen worden gereconstrueerd

 • Ontwikkeling van een geïntegreerde visie op religie in de oudheid

 • Kennis van de verworteling van Jodendom en Christendom in hun antieke context

 • Inzicht in de rol die religie speelde in de klassieke mediterrane wereld

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

 • Totale studielast 140 uur

 • Colleges 24 uur

 • Schrijfopdrachten 27 uur

 • Literatuur + tentamen 89 uur

Toetsing

 • Drie schrijfopdrachten (40%)

 • Schriftelijk werkstuk (60 %)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt, voornamelijk als ondersteuning van de colleges, als repositorium en eventueel als discussieforum

Literatuur

Wordt t.z.t. vastgesteld

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. A.F. de Jong
Prof.dr. J.K. Zangenberg

Opmerkingen

-