Studiegids

nl en

Seminar OCMW 1

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Deelname aan de mentoraatscolleges van het eerste semester.

Beschrijving

Inleiding in het apparaat van de deelgebieden binnen OCMW, het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk op het gebied van de eigen track, alsmede het geven van een mondelinge presentatie, inclusief screencast.
Een overzicht van de colleges en opdrachten staat in Blackboard.

Leerdoelen

Kennis van het apparaat van de vakgebieden vertegenwoordigd in de vier tracks van de studie. Onderzoeksvaardigheden op het terrein van de eigen track, vaardigheid in mondelinge presentatie, het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk en het maken van een screencast.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Studielast

140 uur, als volgt verdeeld:
Werkcollege (12 × 2): 24 uur
Bibliografie, onderzoeksvraag en hoofdstukindeling van het werkstuk: 16 uur
Opdrachten (4): 10 uur
Mondelinge presentatie en screencast: 20 uur
Werkstuk: 70 uur

Toetsing

Vier opdrachten over apparaat van de vier tracks: 25% (van het eindcijfer)
Bibliografie, onderzoeksvraag en hoofdstukindeling van het werkstuk: 5% (van het eindcijfer)
Mondelinge presentatie/webcast over het onderzoek: 30% (van het eindcijfer)
Werkstuk: 40% (van het eindcijfer)

Het werkstuk wordt geschreven in twee fasen: een conceptversie waarop commentaar wordt geleverd en een definitieve versie die zal worden beoordeeld. Studenten die de deadline van de conceptversie niet halen, krijgen geen commentaar en hun cijfer zal worden bepaald op basis van de definitieve versie.

Literatuur

P. de Buck ea, Zoeken en Schrijven; een digitale versie zal beschikbaar gemaakt worden via Blackboard.

Aanmelden

uSis

Contact

Dr. M.F.J. Baasten