Prospectus

nl en

Russian Studies

Russische Studies is een nieuwe opleiding die is voortgekomen uit Ruslandkunde
en Slavische talen en culturen.
Het eerste jaar is voor iedereen hetzelfde. Aan het eind van het eerste jaar, als alle inleidende vakken gevolgd zijn, stel je met de studieadviseur een studieplan op, waarin staat welke vakken je gaat volgen in het tweede jaar. Kies je voor de afstudeerrichting Taal en Cultuur, of voor de richting: Geschiedenis, Politiek en Economie? En dit traject zet je voort in je derde jaar.
Het derde jaar is ook het jaar dat je een minor of keuzevakken moet kiezen (30 EC). Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen de vakken te doen, behorend bij de andere afstudeerrichting van Russische Studies.

First year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Russische grammatica 1A 10
Mondelinge taalvaardigheid Russisch 1A 5
Academic Skills (Russian Studies) 5
Inleiding Russische Letterkunde 5
History of Russia 5

Tweede semester

Russische grammatica 1B 10
Mondelinge taalvaardigheid Russisch 1B 5
Russische Leesvaardigheid 1 5
Introduction into Russian Linguistics 5
Introduction to Russian Politics and Economy 5

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2

Gezamenlijk

Russische grammatica 2 5
Philosophy of Science 5
Russische Taalvaardigheid 2: leesvaardigheid 2a 5
Russische Taalvaardigheid 2: leesvaardigheid 2B 5
Language acquisition 2 5

Voor de afstudeerrichting Politiek, Geschiedenis en Economie volg je:

Soviet History and Memory 10
Russian Politics 10

Voor de afstudeerrichting Taal en Cultuur volg je:

Russian Literature 2 10
History of the Russian Language 10

Sint-Petersburgprogramma

Kunstgeschiedenis in Sint-Petersburg 5
Saint Petersburg 10

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2

Gezamenlijk

BA eindwerkstuk Russian Studies 10
Discretionary space 30

Voor de afstudeerrichting Politiek, Geschiedenis en Economie volg je:

De Russische Economie 10
International Relations of Russia 10

Voor de afstudeerrichting Taal en Cultuur volg je:

Russische Taalkunde 3: Moderne Russische taalkunde 10
Russische Letterkunde 3 10

Keuzevakken

Keuzevak: Taalvaardigheid Russisch 3: Leesvaardigheid 5
BA Georgisch keuzevak 5
Russian for Special Purposes 5

Electives

New elective: Russian language.

Course EC Semester 1 Semester 2

eerste semester

BA Georgisch keuzevak 5
Inleiding Russische Letterkunde 5
History of Russia 5
Soviet History and Memory 10
Russian Literature 2 10
De Russische Economie 10
Russian Language Acquisition as an Elective A 10
Keuzevak: Taalvaardigheid Russisch 3: Leesvaardigheid 5

tweede semester

Russian Politics 10
Introduction into Russian Linguistics 5
Russian for Special Purposes 5
Introduction to Russian Politics and Economy 5
Russian Language Acquisition as an Elective B 10
International Relations of Russia 10
Russische Letterkunde 3 10

More info

Eindtermen van de opleiding
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

Eindtermen van de opleiding

Bachelors in de Russische Studies beheersen het Russisch zodanig, dat zij zonder hulpmiddelen niet-specialistische teksten kunnen lezen en in normaal tempo over niet-specialistische onderwerpen kunnen converseren. Dit niveau stelt hen ook in staat hun taalvaardigheid in een specialistische richting zelfstandig uit te breiden. Een Bachelor Russische Studies met de afstudeerrichting Politiek, geschiedenis en economie, heeft een goede kennis van de geschiedenis, politiek, economie van Rusland. Een Bachelor Russische Studies met de afstudeerrichting Taal en Cultuur heeft een goede kennis van de (Slavische) taalkunde en een goed overzicht van en inzicht in de literaire stromingen sinds de 18e eeuw en andere cultuuruitingen. Hij/zij kan Russischtalige teksten in hun maatschappelijk-culturele context plaatsen en heeft inzicht in de problematiek waar de verschillende wetenschapsgebieden van Russische Studies zich mee bezighouden. Een Bachelor kan zelfstandig informatie zoeken, onderzoeksresultaten kritisch analyseren, en van zijn/haar bevindingen schriftelijk en mondeling verslag doen.
Een Bachelor Russische Studies is voorbereid op de arbeidsmarkt om functies te vervullen waarvoor de bacheloropleiding gewenst is. Zie ook het Onderwijs- en Examenreglement

Het programma

Eerste jaar: propedeuse
In het eerste, propedeutische jaar ligt het accent op de praktische taalverwerving Russisch. Voor de taalvaardigheid Russisch zijn 35 van de 60 ec gereserveerd. De overige 25 ec worden besteed aan het verwerven van academische onderzoeksvaardigheden (mondeling en schriftelijk) en aan een basiskennis van de Russische letterkunde, de Slavische taalkunde, de geschiedenis van Rusland en de Russische politiek en economie.

Bindend studieadvies (BSA)
De student moet na 1 jaar minstens 45 ec van de vakken van de propedeuse gehaald hebben. De student moet in ieder geval Russische Grammatica 1A gehaald hebben (aanvullende eis).

Tweede en derde jaar
Aan het eind van het eeste jaar maakt de student een keuze in de richting die hij/zij wil opgaan. Politiek, geschiedenis en economie of taal en cultuur. Bij beide richtingen wordt 30 ec besteed aan Russische taalvaardigheid (waarvan 10 in Sint-Petersburg) en 40 ec aan vakken in de disciplines horende bij de richtingen.
In het eerste semester van het tweede jaar volgen alle studenten de cursus Wetenschapsfilosofie (5 ec) en in het tweede semester Kunstgeschiedenis (5 ec) in Sint-Petersburg.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ec per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ec hebben behaald, voldoen aan eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. Het BA-eindwerkstuk (ca. 10.000 woorden) wordt geschreven over een onderwerp naar keuze, behorend bij de afstudeerrichting.
Om het bachelordiploma in ontvangst te mogen nemen, moeten alle onderdelen van de studie met een voldoende (6 of hoger) zijn afgerond. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op de website van Russische Studies.

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma Russische Studies geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Russian and Eurasian Studies aan de Universiteit Leiden. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.