Prospectus

nl en

Keuzevak: Taalvaardigheid Russisch 3: Leesvaardigheid

Course
2017-2018

Toegangseisen

Niveau B2, Europees Referentiekader.

Beschrijving

Voor dit onderdeel leest de student zelf 500 pagina’s Russisch. Tenminste 300 daarvan zijn ontleend aan de “hoge” Russische literatuur (roman of verhalen naar keuze); de overige 200 pagina’s kunnen worden toegespitst op het thema van het BA-werkstuk (bijvoorbeeld specialistische artikelen over een bepaald geschiedkundig, politiek, taalkundig, literair of historisch onderwerp). De keuze van de geselecteerde teksten dient vooraf aan de docent te worden voorgelegd.

Leerdoelen

Een beter tekstbegrip en een hoger leestempo ontwikkelen.

Rooster

See Rooster

Onderwijsvorm

Zelfstudie.

Studielast

Totaal 140 uur (5 ec)

  • zelfstudie 138 uur

  • begeleiding 1 uur

  • tentamen 1 uur

Toetsing

Mondeling tentamen waarbij de student(e) enkele willekeurige fragmenten uit de door hem(haar)zelf samengestelde leeslijst worden voorgelegd. Deze moet hij/ zij zonder woordenboek (“voor de vuist weg”) min of meer letterlijk kunnen vertalen. Een afspraak voor het tentamen kan op elk willekeurig moment worden gemaakt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

In overleg met de docent.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. O.F. Boele

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing