Prospectus

nl en

Language acquisition 2

Course
2017-2018

Toegangseisen

Taalverwerving Russisch uit de propedeuse of gelijkwaardig niveau.

Beschrijving

Let op voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht

Het vak Taalvaardigheid Russisch bestaat uit de volgende onderdelen: spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en luistervaardigheid. De colleges worden gegeven in het talenpracticum. Tijdens de lessen worden grammatica en woordenschat actief geoefend, de uitspraak en de intonatie verder verbeterd. Geheugentechnieken worden aangeleerd. De cursus bestaat uit 2 lessen van 2 uur per week (4 uur per week). Deze cursus is gericht op het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden op het professioneel niveau. De studenten worden voorbereid op het verblijf in St-Petersburg. Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moeten de studenten zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus wordt van de student verwacht dat hij tenminste voldoet aan niveau B1 van het Common European Framework of Reference.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur (5 ects)

 • college 52 uur

 • Huiswerk 86 uur

 • Tentamen 2 uur

Toetsing

 • Vijf tussentijdse toetsen (10%)

 • Actieve participatie (10%)

 • Deeltoets in januari (10%) bestaat uit schrijf-, luistervaardig- en spreekvaardigheid.

 • Eindtentamen na terugkomst uit Sint Petersburg (70%) bestaat uit schrijf-, luister- en spreekvaardigheid. .

Herkansing

De deeltoets en het eindtentamen kunnen worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Nabespreking van de toetsen vindt plaats tijdens college of op afspraak indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Weging

Zie boven.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Verplicht:

 • Golosa, Book 2, 5th edition, 3) Golosa, Book 2, 5th edition, ISBN-13: 978-0205214600 / ISBN-10: 0205214606

 • Golosa, Students Activities Manual Book 2, 5th edition,

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • à la carte: niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
L.Anissimova

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht. Maximaal 5 colleges per semester mogen gemist worden.