Prospectus

nl en

Russian for Special Purposes

Course
2017-2018

Toegangseisen

Grammatica en Taalvaardigheid Russisch jaar 1 en 2.

Beschrijving

Deze cursus bestaat uit 1 bijeenkomst per week gedurende het tweede semester. Het doel van de cursus is de actieve vaardigheden spreek- en luistervaardigheid, verder te ontwikkelen. Lees- en schrijfvaardigheid vormen geen doel van deze cursus maar lezen en schrijven worden gebruikt als middel om sneller de actieve beheersing van de Russische taal te verwerven.
De onderwerpen zijn:

 • Werkbezoeken en onderhandelingen

 • Conferenties, vergaderingen

 • Verkiezingen

 • Protesten, demonstraties

 • Oorlogshandelingen, veiligheid

 • Internationale betrekkingen

 • Milieu bescherming

 • Kunst en cultuur

 • Zaken doen.

Er wordt intensief gewerkt met actuele nieuws onderwerpen. Eigen initiatief en inbreng worden op prijs gesteld en aangemoedigd.

Leerdoelen

Leerdoelen van deze cursus:

 • Een student kan langere stukken tekst produceren in een redelijk gelijkmatig tempo; hoewel hij of zij kan aarzelen tijdens het zoeken naar zinsconstructies en uitdrukkingen, zijn er weinig merkbare pauzes.

 • Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat het een van de partijen moeite kost.

 • Het doel van de cursus is niveau B2 te bereiken. Meer informatie:
  zie deze link

Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden of een link naar het rooster op de opleidingswebsite. De link naar de roosterpagina kan door de onderwijsadministratie gevuld worden.

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 13 x 2 = 26 uur

 • Voorbereiden college: 26 uur

 • Maken opdracht(en) : 14 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 72 uur

 • Tentamen: 2 uur

Toetsing

Weging

De volgende vaardigheden worden getoetst: Luistervaardigheid en Spreekvaardigheid.

 • Thematische toetsen 40%

 • Participatie 10%

 • Eindtentamen (luisteren en spreken) 50 %

Herkansing

Het tentamen kan herkanst worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor studiemateriaal.

Literatuur

 • “В газетах пишут”, С.И. Дерягина, Е. В. Мартыненко, Москва, Русский язык, 2005. (Het boek mag, maar hoeft niet aangeschaft te worden).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

L.Anissimova

Opmerkingen

niet van toepassing